THE DUNGEON MASTER

THE DUNGEON MASTER

Thể loại: Drama, Action, Romance, Adventure, Shounen, Supernatural, Fantasy

Tác giả:

Nhóm dịch: Vô Danh

Tình trạng: Đang tiến hành

THE DUNGEON MASTER:

Nhân vật chính của chúng ta " Oh ju-yoon" một dạng người điển hình có thể thấy ở đâu,mỗi ngày đều làm bán thời gian, rồi anh chết do một tai nạn, nhưng vì lòngtốt của anh, anh được gửi sang thế giới khác sống một cuộc đời mới, tuy nhiên lương lai của anh không phải là anh hùng cũng chẳng phải pháp sư mà là .....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 33 1 day ago
Chapter 32 4 days ago
Chapter 31 5 days ago
Chapter 30 5 days ago
Chapter 29 5 days ago
Chapter 28 1 week ago
Chapter 27 1 week ago
Chapter 26 1 week ago
Chapter 25 1 week ago
Chapter 24 1 week ago
Chapter 23 1 week ago
Chapter 22 1 week ago
Chapter 21 1 week ago
Chapter 20 1 week ago
Chapter 19 1 week ago
Chapter 18 1 week ago
Chapter 17 1 week ago
Chapter 16 1 week ago
Chapter 15 1 week ago
Chapter 14 1 week ago
Chapter 13 1 week ago
Chapter 12 1 week ago
Chapter 11 1 week ago
Chapter 10 1 week ago
Chapter 9 1 week ago
Chapter 8 1 week ago
Chapter 7 1 week ago
Chapter 6 1 week ago
Chapter 5 1 week ago
Chapter 4 1 month ago
Chapter 3 2 months ago
Chapter 2 2 months ago
Chapter 1 2 months ago
Tắt quảng cáo
X