Những bé thỏ nô lệ

Những bé thỏ nô lệ

Tên khác: Department of Corporate Slave Rabbits

Thể loại: Comedy

Tác giả: Kamiya Fujisawa

Nhóm dịch: Kuro Mangu

Tình trạng: Đang tiến hành

Tên chương Thời gian đăng
Chap 6: Fuwami co dãn 3 months ago
Chap 5: Fuwami trả lời gọi cửa 3 months ago
Chap 4: Fuwami rất muốn cho thêm vào 3 months ago
Chap 3: Fuwami được khai sáng 3 months ago
Chap 2: Fuwami suy ngẫm về công việc 3 months ago
Chap 1: Fuwami đến từ mặt trăng 3 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo