The Beginning After The End

The Beginning After The End

Thể loại: Chuyển sinh, Comedy, Action, On Tab, Adventure, Webtoon

Tác giả: TurtleMe, Fuzuki23

Nhóm dịch: Accident

Tình trạng: Đang tiến hành

King Grey là người sở hữu tất cả trong một thế giới bị Võ thuật chi phối. Nhưng đi đôi với một sức mạnh to lớn lại là sự cô độc không hồi kết. Thế nên, mặc dù vẻ bên ngoài là một quốc vương mạnh mẽ, nhưng sâu trong thâm tâm lại là một kẻ yếu đuối không có ý chí. Nhưng sau đó lại được tái sinh trong một thế giới fantasy để làm lại một cuộc đời mới. Tuy nhuyên đâu dễ ăn đến thế ? Đằng sau sự hòa bình của thế giới này có vẻ tồn tại một mối đe dọa khủng khiếp nào đó. Với trọng trách lớn lao đó, lý do anh main nhà ta chuyển sinh đến đây là gì ?

Tên chương Thời gian đăng
Chap 25 4 weeks ago
Chap 24 1 month ago
Chap 23 1 month ago
Chap 22 1 month ago
Chap 21 1 month ago
Chap 20 1 month ago
Chap 19 1 month ago
Chap 18 1 month ago
Chap 17 1 month ago
Chap 16 1 month ago
Chap 15 1 month ago
Chap 14 1 month ago
Chap 13 1 month ago
Chap 12 1 month ago
Chap 11 1 month ago
Chap 10 1 month ago
Chap 9 1 month ago
Chap 8 1 month ago
Chap 7 1 month ago
Chap 6 1 month ago
Chap 5 1 month ago
Chap 4 1 month ago
Chap 3 2 months ago
Chap 2 2 months ago
Chap 1 2 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo