Một con chó

Một con chó

Thể loại: Slice of life, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Vô Danh

Tình trạng: Đang tiến hành

Biện Cấu bị biến thành con chó tên Một Con Chó của mình. Trở thành một con chó, đại mạo hiểm gì đang chờ đợi anh ta ở phía trước?

 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 12 20 hours ago
Chapter 11 2 days ago
Chapter 10 5 days ago
Chapter 9 1 week ago
Chapter 8 2 weeks ago
Chapter 7 2 months ago
Chapter 6 3 months ago
Chapter 5 3 months ago
Chapter 4 3 months ago
Chapter 3 3 months ago
Chapter 2 3 months ago
Chapter 1 3 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo