Vợ tôi là quỷ vương

Vợ tôi là quỷ vương

Thể loại: Action, Romance, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Vô Danh , Vechai cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Tóm tắt đơn giản thôi : Một anh Gosu LoL chuyển giới thế nào lại vớ được bà chị quỷ vương.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 145 10 hours ago
Chapter 144 1 day ago
Chapter 143 3 days ago
Chapter 142 4 days ago
Chapter 141 5 days ago
Chapter 140 6 days ago
Chapter 139 6 days ago
Chapter 138 1 week ago
Chapter 137 1 week ago
Chapter 136 1 week ago
Chapter 135 1 week ago
Chapter 134 1 week ago
Chapter 133 1 week ago
Chapter 132 1 week ago
Chapter 131 1 week ago
Chapter 130 1 week ago
Chapter 129 1 week ago
Chapter 128 1 week ago
Chapter 127 1 week ago
Chapter 126 2 weeks ago
Chapter 125 2 weeks ago
Chapter 124 2 weeks ago
Chapter 123 2 weeks ago
Chapter 122 2 weeks ago
Chapter 121 2 weeks ago
Chapter 120 2 weeks ago
Chapter 119 2 weeks ago
Chapter 118 2 weeks ago
Chapter 117 2 weeks ago
Chapter 116 2 weeks ago
Chapter 115 3 weeks ago
Chapter 114 3 weeks ago
Chapter 113 3 weeks ago
Chapter 112 3 weeks ago
Chapter 111 3 weeks ago
Chapter 110 3 weeks ago
Chapter 109 3 weeks ago
Chapter 108 3 weeks ago
Chapter 107 3 weeks ago
Chapter 106 3 weeks ago
Chapter 105 3 weeks ago
Chapter 104 3 weeks ago
Chapter 103 2 weeks ago
Chapter 102 3 weeks ago
Chapter 101 3 weeks ago
Chapter 100 3 weeks ago
Chapter 99 3 weeks ago
Chapter 98 3 weeks ago
Chapter 97 3 weeks ago
Chapter 96 3 weeks ago
Chapter 95 3 weeks ago
Chapter 94 3 weeks ago
Chapter 93 3 weeks ago
Chapter 92 3 weeks ago
Chapter 91 3 weeks ago
Chapter 90 3 weeks ago
Chapter 89 3 weeks ago
Chapter 88 3 weeks ago
Chapter 87 3 weeks ago
Chapter 86 3 weeks ago
Chapter 85 3 weeks ago
Chapter 84 3 weeks ago
Chapter 83 3 weeks ago
Chapter 82 3 weeks ago
Chapter 81 3 weeks ago
Chapter 80 3 weeks ago
Chapter 79 3 weeks ago
Chapter 78 3 weeks ago
Chapter 77 3 weeks ago
Chapter 76 3 weeks ago
Chapter 75 3 weeks ago
Chapter 74 3 weeks ago
Chapter 73 3 weeks ago
Chapter 72 3 weeks ago
Chapter 71 3 weeks ago
Chapter 70 3 weeks ago
Chapter 69 3 weeks ago
Chapter 68 3 weeks ago
Chapter 67 3 weeks ago
Chapter 66 3 weeks ago
Chapter 65 3 weeks ago
Chapter 64 3 weeks ago
Chapter 63 3 weeks ago
Chapter 62 3 weeks ago
Chapter 61 3 weeks ago
Chapter 60 3 weeks ago
Chapter 59 3 weeks ago
Chapter 58 3 weeks ago
Chapter 57 3 weeks ago
Chapter 56 3 weeks ago
Chapter 55 3 weeks ago
Chapter 54 3 weeks ago
Chapter 53 3 weeks ago
Chapter 52 3 weeks ago
Chapter 51 3 weeks ago
Chapter 50 3 weeks ago
Chapter 49 3 weeks ago
Chapter 48 3 weeks ago
Chapter 47 3 weeks ago
Chapter 46 3 weeks ago
Chapter 45 3 weeks ago
Chapter 44 3 weeks ago
Chapter 43 3 weeks ago
Chapter 42 3 weeks ago
Chapter 41 3 weeks ago
Chapter 40.2 3 weeks ago
Chapter 40_ 2 months ago
Chapter 39 2 months ago
Chapter 38 2 months ago
Chapter 37 2 months ago
Chapter 36 2 months ago
Chapter 35 2 months ago
Chapter 34 2 months ago
Chapter 33 2 months ago
Chapter 32 8 months ago
Chapter 31 8 months ago
Chapter 30 8 months ago
Chapter 29 9 months ago
Chapter 28 9 months ago
Chapter 27 9 months ago
Chapter 26 9 months ago
Chapter 25 9 months ago
Chapter 24 9 months ago
Chapter 23 9 months ago
Chapter 22 9 months ago
Chapter 21 9 months ago
Chapter 20 9 months ago
Chapter 19 9 months ago
Chapter 18 9 months ago
Chapter 17 9 months ago
Chapter 16 9 months ago
Chapter 15 10 months ago
Chapter 14 10 months ago
Chapter 13 10 months ago
Chapter 12 10 months ago
Chapter 11 10 months ago
Chapter 10 10 months ago
Chapter 9 10 months ago
Chapter 8 10 months ago
Chapter 7 10 months ago
Chapter 6 10 months ago
Chapter 5 10 months ago
Chapter 4 10 months ago
Chapter 3 10 months ago
Chapter 2 10 months ago
Chapter 1 10 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo