Linh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn

Thể loại: Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Linh Kiếm Tôn:

Cường giả Sở Hàng Vân bị tập kích, trùng sinh trở lại thời niên thiếu, trở thành thiếu chủ yếu đuối phế vật năm xưa. Cừu nhân kiếp trước, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi tới khi linh kiếm thét gào, thiên địa tam giới, ta là chí tôn.Nếu kẻ nào không tuân theo, một kiếm, giết hắn!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 240 3 days ago
Chapter 239 5 days ago
Chapter 238 6 days ago
Chapter 237 1 week ago
Chapter 236 1 week ago
Chapter 235 1 week ago
Chapter 234 1 week ago
Chapter 233 1 week ago
Chapter 232 1 week ago
Chapter 231 1 week ago
Chapter 230 1 week ago
Chapter 229 1 week ago
Chapter 228 1 week ago
Chapter 227 1 week ago
Chapter 226 1 week ago
Chapter 225 1 week ago
Chapter 224 1 week ago
Chapter 223 1 week ago
Chapter 222 1 week ago
Chapter 221 1 week ago
Chapter 220 1 week ago
Chapter 219 1 week ago
Chapter 218 1 week ago
Chapter 217 1 week ago
Chapter 216 1 week ago
Chapter 215 1 week ago
Chapter 214 1 week ago
Chapter 213 1 week ago
Chapter 212 1 week ago
Chapter 211 1 week ago
Chapter 210 1 week ago
Chapter 209 1 week ago
Chapter 208 1 week ago
Chapter 207 1 week ago
Chapter 206 1 week ago
Chapter 205 1 week ago
Chapter 204 1 week ago
Chapter 203 1 week ago
Chapter 202 1 week ago
Chapter 201 1 week ago
Chapter 200 1 week ago
Chapter 199 1 week ago
Chapter 198 1 week ago
Chapter 197 1 week ago
Chapter 196 1 week ago
Chapter 195 1 week ago
Chapter 194 1 week ago
Chapter 193 1 week ago
Chapter 192 1 week ago
Chapter 191 1 week ago
Chapter 190 1 week ago
Chapter 189 1 week ago
Chapter 188 6 months ago
Chapter 187 6 months ago
Chapter 186 6 months ago
Chapter 185 7 months ago
Chapter 184 7 months ago
Chapter 183 8 months ago
Chapter 182 8 months ago
Chapter 181 8 months ago
Chapter 180 8 months ago
Chapter 179 8 months ago
Chapter 178 8 months ago
Chapter 177 8 months ago
Chapter 176 8 months ago
Chapter 175 8 months ago
Chapter 174 8 months ago
Chapter 173 9 months ago
Chapter 172 9 months ago
Chapter 171 9 months ago
Chapter 170 9 months ago
Chapter 169 9 months ago
Chapter 168 9 months ago
Chapter 167 9 months ago
Chapter 166 9 months ago
Chapter 165 9 months ago
Chapter 164 9 months ago
163 9 months ago
162 9 months ago
Chapter 161 9 months ago
Chapter 160 9 months ago
159 9 months ago
Chapter 158 9 months ago
Chapter 157 9 months ago
Chapter 156 9 months ago
Chapter 155 9 months ago
154 9 months ago
Chapter 153 9 months ago
Chapter 152 9 months ago
Chapter 151 9 months ago
Chapter 150 9 months ago
Chapter 149 9 months ago
Chapter 148 9 months ago
Chapter 147 9 months ago
146 9 months ago
145 9 months ago
144 9 months ago
143 9 months ago
142 9 months ago
141 9 months ago
140 9 months ago
139 9 months ago
138 9 months ago
137 9 months ago
136 9 months ago
135 9 months ago
134 9 months ago
133 9 months ago
132 9 months ago
Chapter 131 9 months ago
Chapter 130 9 months ago
Chapter 129 9 months ago
Chapter 128 9 months ago
Chapter 127 9 months ago
Chapter 126 9 months ago
125 9 months ago
124 9 months ago
Chapter 123 9 months ago
122 9 months ago
121 9 months ago
120 9 months ago
Chapter 119 9 months ago
118 9 months ago
Chapter 117 9 months ago
116 9 months ago
115 9 months ago
114 9 months ago
112 9 months ago
111 9 months ago
110 9 months ago
109 9 months ago
Chapter 108 9 months ago
107 9 months ago
106 9 months ago
Chapter 105 9 months ago
Chapter 104 9 months ago
103 9 months ago
102 9 months ago
101 9 months ago
100 9 months ago
Chapter 099 9 months ago
098 9 months ago
097 9 months ago
096 9 months ago
095 9 months ago
094 9 months ago
Chapter 093 9 months ago
Chapter 092 9 months ago
Chapter 091 9 months ago
Chapter 090 9 months ago
Chapter 089 9 months ago
Chapter 088 9 months ago
Chapter 087 9 months ago
Chapter 086 9 months ago
Chapter 085 9 months ago
Chapter 084 9 months ago
083 9 months ago
082 9 months ago
081 9 months ago
080 9 months ago
079 9 months ago
078 9 months ago
077 9 months ago
Chapter 076 9 months ago
075 9 months ago
074 9 months ago
073 9 months ago
Chapter 072 9 months ago
071 9 months ago
070 9 months ago
069 9 months ago
068 9 months ago
067 9 months ago
066 9 months ago
065 9 months ago
064 9 months ago
063 9 months ago
Chapter 062 9 months ago
061 9 months ago
060 9 months ago
059 9 months ago
058 9 months ago
057 9 months ago
056 9 months ago
055 9 months ago
054 9 months ago
053 9 months ago
052 9 months ago
051 9 months ago
050 9 months ago
049 9 months ago
048 9 months ago
047 9 months ago
046 9 months ago
045 9 months ago
044 9 months ago
043 9 months ago
042 9 months ago
041 9 months ago
040 9 months ago
039 9 months ago
038 9 months ago
037 9 months ago
036 9 months ago
035 9 months ago
034 9 months ago
033 9 months ago
032 9 months ago
031 9 months ago
030 9 months ago
029 9 months ago
028 9 months ago
027 9 months ago
026 9 months ago
025 9 months ago
024 9 months ago
023 9 months ago
022 9 months ago
021 9 months ago
020 9 months ago
019 9 months ago
018 9 months ago
017 9 months ago
016 9 months ago
015 9 months ago
014 9 months ago
013 9 months ago
012 9 months ago
011 9 months ago
010 9 months ago
009 9 months ago
008 9 months ago
007 9 months ago
006 9 months ago
005 9 months ago
004 9 months ago
003 9 months ago
002 9 months ago
Chapter 1 9 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo