Disgusting Otaku, Become an Idol!

Disgusting Otaku, Become an Idol!

Tên khác: KIMOOTA, IDOL YARUTTEYO!

Thể loại: 4 Koma, Music, Gender Bender, Slice of life, Comedy, School Life, Supernatural

Tác giả: Itaru Isshiki

Nhóm dịch: AurusRnineTeam

Tình trạng: Đang tiến hành

Otaku thành gái muốn trở thành Idol giới trẻ 

Tên chương Thời gian đăng
Chap 1 7 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo