Hạt Giống Phép

Hạt Giống Phép

Tên khác: Graineries, グランネリエ, 育种者, Kẻ Cấy Mầm, Graineliers

Thể loại: Drama, Fantasy, Mystery, Shounen, Supernatural

Tác giả: Takarai Rihito

Nhóm dịch: Neko Translation Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Trong một thế giới nơi những hạt giống thấm đẫm sức mạnh to lớn, vận mệnh của chàng thanh niên Luca chợt chuyển dời. Khi những Grainelier - kẻ nghiên cứu sức mạnh trong những hạt giống quý hiếm đột nhiên tới bắt giam cha cậu, cha Luca đã trao lại cho cậu những hạt giống mình đang nghiêm cứu trái phép. Những hạt giống mang năng lực có thể thay đổi được cả thế giới  

Tên chương Thời gian đăng
Chương 30: (Magazine C47+C48) 3 months ago
Chương 29: (Magazine C46) 3 months ago
Chương 28: (Magazine C41-C45) 3 months ago
Chương 27: (Magazine C40-C41) 3 months ago
Chương 26: (Magazine C35-C39) 3 months ago
Chương 25: (Magazine C34) 3 months ago
Chương 24: (Magazine C31+C32+C33) 3 months ago
Chương 23: (Magazine C28+C29+C30) 4 months ago
Chương 22: (Magazine C25+C26+C27) 4 months ago
Chương 21: (Magazine C23+C24) 4 months ago
Ngoại truyện 4 months ago
Chương 20: (Magazine C22) 4 months ago
Chương 19: (Magazine C21) 5 months ago
Chương 18: (Magazine C20) 5 months ago
Chương 17: (Magazine C19) 5 months ago
Chương 16: (Magazine C18) 5 months ago
Chương 15: (Magazine C17) 5 months ago
Chương 14: (Magezine C16) 5 months ago
Chương 13: (Magazine C14+C15) 6 months ago
Chương 12: (Magazine C13) 6 months ago
Chương 11: (Magazine C12) 6 months ago
Chương 10: (Magazine C10+C11) 6 months ago
Chương 9: 7 months ago
Chương 8: 7 months ago
Chương 7: 7 months ago
Chương 6: 7 months ago
Chương 5: 8 months ago
Chương 4: 8 months ago
Chương 3: 8 months ago
Chương 2: 9 months ago
Chương 1: 11 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo