Hạt Giống Phép

Hạt Giống Phép

Tên khác: Graineliers, グランネリエ, 育种者, Kẻ Cấy Mầm

Thể loại: Drama, Fantasy, Mystery, Shounen, Supernatural

Tác giả: Takarai Rihito

Nhóm dịch: Neko Translation Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Trong một thế giới nơi những hạt giống thấm đẫm sức mạnh to lớn, vận mệnh của chàng thanh niên Luca chợt chuyển dời. Khi những Grainelier - kẻ nghiên cứu sức mạnh trong những hạt giống quý hiếm đột nhiên tới bắt giam cha cậu, cha Luca đã trao lại cho cậu những hạt giống mình đang nghiêm cứu trái phép. Những hạt giống mang năng lực có thể thay đổi được cả thế giới  

Tên chương Thời gian đăng
Chương 17: (Magazine C19) 1 week ago
Chương 16: (Magazine C18) 1 week ago
Chương 15: (Magazine C17) 1 week ago
Chương 14: (Magezine C16) 2 weeks ago
Chương 13: (Magazine C14 + C15) 3 weeks ago
Chương 12: (Magazine C13) 1 month ago
Chương 11: (Magazine C12) 1 month ago
Chương 10: (Magazine C10 + C11) 1 month ago
Chương 9: 1 month ago
Chương 8: 1 month ago
Chương 7: 2 months ago
Chương 6: 2 months ago
Chương 5: 2 months ago
Chương 4: 3 months ago
Chương 3: 3 months ago
Chương 2: 3 months ago
Chương 1: 6 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo