Bản chất đáng sợ của kẻ đòi nợ ngầm

Bản chất đáng sợ của kẻ đòi nợ ngầm

Tên khác: The Shocking Reality of A Loan Shark Collecting Money, 闇金取り立ての恐ろしい実態

Thể loại: Comedy, Drama, Slice of life

Tác giả: Pageratta

Nhóm dịch: Yoake Manga Translation

Tình trạng: Đã hoàn thành

Câu truyện về một kẻ đòi nợ...

Tên chương Thời gian đăng
Chap 8 9 months ago
Chap 7 9 months ago
Chap 6 9 months ago
Chap 5 9 months ago
Chap 4 9 months ago
Chap 3 9 months ago
Chap 2 9 months ago
Chap 1 9 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo