Làm cách nào để trở lại làm thần

Làm cách nào để trở lại làm thần

Tên khác: HOW TO BE GOD

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Martial Arts, Shounen

Tác giả: LIN JIE

Nhóm dịch: VUI NHỘN GIẢI TRÍ

Tình trạng: Đang tiến hành

Truyện về vị thần Dương Tiễn bị đày xuống trần gian đồng hành cùng 1 hạo thiên khuyển là best loli diệt trừ đám quỷ ở trần gian,làm cách nào họ có thể diệt được 100 con quỷ đó và về thiên giới,hãy like và share facebook.com/kidzenki để được biết nhiều hơn

Tên chương Thời gian đăng
Chương 32 3 days ago
Chương 31 6 days ago
Chương 30 2 weeks ago
Chương 29 2 weeks ago
Chương 28 3 weeks ago
Chương 27 3 weeks ago
Chương 26 3 weeks ago
Chương 25 4 weeks ago
Chương 24 1 month ago
Chương 23 1 month ago
Chương 22 1 month ago
Chương 21 1 month ago
Chương 20 1 month ago
Chương 19 1 month ago
Chương 18 1 month ago
Chương 17 1 month ago
Chương 16 1 month ago
Chương 15 1 month ago
Chương 14 1 month ago
Chương 13 1 month ago
Chương 12 1 month ago
Chương 11 2 months ago
Chương 10 2 months ago
Chương 9 2 months ago
Chương 8 2 months ago
Chương 7 2 months ago
Chương 6 2 months ago
Chương 5 2 months ago
Chương 4 2 months ago
Chương 3 2 months ago
Chương 2 2 months ago
Chương 1 2 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo