Làm cách nào để trở lại làm thần

Làm cách nào để trở lại làm thần

Tên khác: HOW TO BE GOD

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Martial Arts, Shounen

Tác giả: LIN JIE

Nhóm dịch: VUI NHỘN GIẢI TRÍ

Tình trạng: Đang tiến hành

Truyện về vị thần Dương Tiễn bị đày xuống trần gian đồng hành cùng 1 hạo thiên khuyển là best loli diệt trừ đám quỷ ở trần gian,làm cách nào họ có thể diệt được 100 con quỷ đó và về thiên giới,hãy like và share facebook.com/kidzenki để được biết nhiều hơn

Tên chương Thời gian đăng
Chương 50 1 day ago
Chương 49 1 day ago
Chương 48 1 day ago
Chương 47 1 week ago
Chương 46 1 week ago
Chương 45 1 week ago
Chương 44 1 week ago
Chương 43 2 weeks ago
Chương 42 2 weeks ago
Chương 41 2 weeks ago
Chương 40 4 weeks ago
Chương 39 4 weeks ago
Chương 38 4 weeks ago
Chương 37 1 month ago
Chương 36 1 month ago
Chương 35 1 month ago
Chương 34 1 month ago
Chương 33 1 month ago
Chương 32 2 months ago
Chương 31 2 months ago
Chương 30 2 months ago
Chương 29 2 months ago
Chương 28 2 months ago
Chương 27 2 months ago
Chương 26 2 months ago
Chương 25 2 months ago
Chương 24 2 months ago
Chương 23 3 months ago
Chương 22 3 months ago
Chương 21 3 months ago
Chương 20 3 months ago
Chương 19 3 months ago
Chương 18 3 months ago
Chương 17 3 months ago
Chương 16 3 months ago
Chương 15 3 months ago
Chương 14 3 months ago
Chương 13 3 months ago
Chương 12 3 months ago
Chương 11 3 months ago
Chương 10 3 months ago
Chương 9 3 months ago
Chương 8 4 months ago
Chương 7 4 months ago
Chương 6 4 months ago
Chương 5 4 months ago
Chương 4 4 months ago
Chương 3 4 months ago
Chương 2 4 months ago
Chương 1 4 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo