Làm cách nào để trở lại làm thần

Làm cách nào để trở lại làm thần

Tên khác: HOW TO BE GOD

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Martial Arts, Shounen

Tác giả: LIN JIE

Nhóm dịch: VUI NHỘN GIẢI TRÍ

Tình trạng: Đang tiến hành

Truyện về vị thần Dương Tiễn bị đày xuống trần gian đồng hành cùng 1 hạo thiên khuyển là best loli diệt trừ đám quỷ ở trần gian,làm cách nào họ có thể diệt được 100 con quỷ đó và về thiên giới,hãy like và share facebook.com/kidzenki để được biết nhiều hơn

Tên chương Thời gian đăng
Chương 88.5 1 week ago
Chương 88 1 week ago
Chương 87 2 weeks ago
Chương 86 2 weeks ago
Chương 85 2 weeks ago
Chương 84 2 weeks ago
Chương 83 2 weeks ago
Chương 82 2 weeks ago
Chương 81 2 weeks ago
Chương 80 2 weeks ago
Chương 79 1 month ago
Chương 78 1 month ago
Chương 77 1 month ago
Chương 76 1 month ago
Chương 75 1 month ago
Chương 74 1 month ago
Chương 73 1 month ago
Chương 72 1 month ago
Chương 71 1 month ago
Chương 70 1 month ago
Chương 69.5 1 month ago
Chương 69 1 month ago
Chương 68 1 month ago
Chương 67-3 2 months ago
Chương 67-2 2 months ago
Chương 67-1 2 months ago
Chương 67 2 months ago
Chương 66 2 months ago
Chương 65 2 months ago
Chương 64 2 months ago
Chương 63 2 months ago
Chương 62 2 months ago
Chương 61 2 months ago
Chương 60 2 months ago
Chương 59 3 months ago
Chương 58 3 months ago
Chương 57 3 months ago
Chương 56 3 months ago
Chương 55 3 months ago
Chương 54 3 months ago
Chương 53 3 months ago
Chương 52 3 months ago
Chương 51 3 months ago
Chương 50 4 months ago
Chương 49 4 months ago
Chương 48 4 months ago
Chương 47 4 months ago
Chương 46 4 months ago
Chương 45 4 months ago
Chương 44 4 months ago
Chương 43 4 months ago
Chương 42 4 months ago
Chương 41 4 months ago
Chương 40 5 months ago
Chương 39 5 months ago
Chương 38 5 months ago
Chương 37 5 months ago
Chương 36 5 months ago
Chương 35 5 months ago
Chương 34 5 months ago
Chương 33 5 months ago
Chương 32 6 months ago
Chương 31 6 months ago
Chương 30 6 months ago
Chương 29 6 months ago
Chương 28 6 months ago
Chương 27 6 months ago
Chương 26 6 months ago
Chương 25 7 months ago
Chương 24 7 months ago
Chương 23 7 months ago
Chương 22 7 months ago
Chương 21 7 months ago
Chương 20 7 months ago
Chương 19 7 months ago
Chương 18 7 months ago
Chương 17 7 months ago
Chương 16 7 months ago
Chương 15 7 months ago
Chương 14 7 months ago
Chương 13 7 months ago
Chương 12 7 months ago
Chương 11 8 months ago
Chương 10 8 months ago
Chương 9 8 months ago
Chương 8 8 months ago
Chương 7 8 months ago
Chương 6 8 months ago
Chương 5 8 months ago
Chương 4 8 months ago
Chương 3 8 months ago
Chương 2 8 months ago
Chương 1 8 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo