Làm cách nào để trở lại làm thần

Làm cách nào để trở lại làm thần

Tên khác: HOW TO BE GOD

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Martial Arts, Shounen

Tác giả: LIN JIE

Nhóm dịch: VUI NHỘN GIẢI TRÍ

Tình trạng: Đang tiến hành

Truyện về vị thần Dương Tiễn bị đày xuống trần gian đồng hành cùng 1 hạo thiên khuyển là best loli diệt trừ đám quỷ ở trần gian,làm cách nào họ có thể diệt được 100 con quỷ đó và về thiên giới,hãy like và share facebook.com/kidzenki để được biết nhiều hơn

Tên chương Thời gian đăng
Chương 67-3 1 week ago
Chương 67-2 1 week ago
Chương 67-1 1 week ago
Chương 67 1 week ago
Chương 66 1 week ago
Chương 65 2 weeks ago
Chương 64 2 weeks ago
Chương 63 3 weeks ago
Chương 62 3 weeks ago
Chương 61 3 weeks ago
Chương 60 3 weeks ago
Chương 59 1 month ago
Chương 58 1 month ago
Chương 57 1 month ago
Chương 56 1 month ago
Chương 55 1 month ago
Chương 54 1 month ago
Chương 53 1 month ago
Chương 52 1 month ago
Chương 51 1 month ago
Chương 50 1 month ago
Chương 49 1 month ago
Chương 48 1 month ago
Chương 47 2 months ago
Chương 46 2 months ago
Chương 45 2 months ago
Chương 44 2 months ago
Chương 43 2 months ago
Chương 42 2 months ago
Chương 41 2 months ago
Chương 40 2 months ago
Chương 39 2 months ago
Chương 38 2 months ago
Chương 37 3 months ago
Chương 36 3 months ago
Chương 35 3 months ago
Chương 34 3 months ago
Chương 33 3 months ago
Chương 32 3 months ago
Chương 31 4 months ago
Chương 30 4 months ago
Chương 29 4 months ago
Chương 28 4 months ago
Chương 27 4 months ago
Chương 26 4 months ago
Chương 25 4 months ago
Chương 24 4 months ago
Chương 23 4 months ago
Chương 22 5 months ago
Chương 21 5 months ago
Chương 20 5 months ago
Chương 19 5 months ago
Chương 18 5 months ago
Chương 17 5 months ago
Chương 16 5 months ago
Chương 15 5 months ago
Chương 14 5 months ago
Chương 13 5 months ago
Chương 12 5 months ago
Chương 11 5 months ago
Chương 10 5 months ago
Chương 9 5 months ago
Chương 8 5 months ago
Chương 7 6 months ago
Chương 6 6 months ago
Chương 5 6 months ago
Chương 4 6 months ago
Chương 3 6 months ago
Chương 2 6 months ago
Chương 1 6 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo