Samurai 8: Hachimaruden

Samurai 8: Hachimaruden

Tên khác: SAMURAI 8: HÀNH TRÌNH CỦA HACHIMARU

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Mystery, Romance, Shounen, Supernatural, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: Masashi Kishimoto, Akira Ōkubo

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Seri tiếp nối của tác giả Naruto đã lên sóng!!!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 31 11 hours ago
Chapter 30 3 days ago
Chapter 29 1 week ago
Chapter 28 1 week ago
Chapter 27 1 month ago
Chapter 26 1 month ago
Chapter 25 1 month ago
Chapter 24 2 months ago
Chapter 23 2 months ago
Chapter 22 2 months ago
Chapter 21 3 months ago
Chapter 20 3 months ago
Chapter 19 3 months ago
Chapter 18 3 months ago
Chapter 17 4 months ago
Chapter 16 4 months ago
Chapter 15 4 months ago
Chapter 14 4 months ago
Chapter 13 5 months ago
Chapter 12 5 months ago
Chapter 11 5 months ago
Chapter 10 6 months ago
Chapter 9 6 months ago
Chapter 8 6 months ago
Chapter 7 6 months ago
Chapter 6 7 months ago
Chapter 5 7 months ago
Chapter 4 7 months ago
Chapter 3 7 months ago
Chapter 2 8 months ago
Chapter 1.3 8 months ago
Chapter 1.2 8 months ago
Chapter 1.1 8 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo