Devil May Cry 5 -Visions of V-

Devil May Cry 5 -Visions of V-

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Horror, Mystery, Supernatural, Shounen

Tác giả: Ogata Tomio

Nhóm dịch: EiShun Team

Tình trạng: Ngưng

Spi-off của game Devil May Cry 5, theo góc kể của  V

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 1 9 months ago
Chapter 0 9 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo