VƯƠNG PHI THẬT UY VŨ

VƯƠNG PHI THẬT UY VŨ

Thể loại: Truyện Tàu (Manhua), Comedy, Romance, Webtoon

Tác giả:

Nhóm dịch: Ntruyen.info

Tình trạng: Đang tiến hành

Hồ vương Thanh Khâu đời thứ 314 Tô Tuyết Thâm, nỗ lực tu hành muốn thoát khỏi cốt yêu có được tiên duyên, ai mà ngờ được đến thời kiếp một đạo tâm hỏa cuối cùng, lại bị Cùng Kì tung hoành ngang dọc luôn thèm muốn bản thân nhưng lại bị từ chối nhiều lần hãm hại, xém chút nữa thân tử đạo vong, trên đường trốn chạy gặp được người có long khí lại bị tân nương đào hôn vương gia bệnh nhược yếu đuối, bởi vì trên người y có long khí có thể giúp tu luyện hồi phục công lực nên không thể không đồng ý làm Vương phi thế thân. Một người là Vương gia bệnh nhược yếu đuối phúc hắc, một là thế thân lòng dạ ở trên mây. Đằng sau nhiều lần bị đào hôn là bí mật gì đây? Vương gia làm thế nào để làm hồ ly một lòng tu tiên động lòng trần đây?

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 52 1 week ago
Chapter 51 1 week ago
Chapter 50 3 weeks ago
Chapter 49 3 weeks ago
Chapter 48 1 month ago
Chapter 47 1 month ago
Chapter 46 1 month ago
Chapter 45 1 month ago
Chapter 44 1 month ago
Chapter 43 2 months ago
Chapter 42 2 months ago
Chapter 41 2 months ago
Chapter 40 2 months ago
Chapter 39.2 3 months ago
Chapter 39.1 3 months ago
Chapter 38 3 months ago
Chapter 37.2 3 months ago
Chapter 37.1 3 months ago
Chapter 36.2 4 months ago
Chapter 36.1 4 months ago
Chapter 35.2 4 months ago
Chapter 35.1 4 months ago
Chapter 34.2 4 months ago
Chapter 34.1 4 months ago
Chapter 33.2 4 months ago
Chapter 33.1 4 months ago
Chapter 32.2 5 months ago
Chapter 32.1 5 months ago
Chapter 31.2 5 months ago
Chapter 31.1 5 months ago
Chapter 30.2 5 months ago
Chapter 30.1 5 months ago
Chapter 29.2 5 months ago
Chapter 29.1 6 months ago
Chapter 28.2 6 months ago
Chapter 28.1 6 months ago
Chapter 27.2 6 months ago
Chapter 27.1 6 months ago
Chapter 26.2 6 months ago
Chapter 26.1 6 months ago
Chapter 25.2 6 months ago
Chapter 25.1 6 months ago
Chapter 24.2 6 months ago
Chapter 24.1 6 months ago
Chapter 23.2 6 months ago
Chapter 23.1 6 months ago
Chapter 22.2 6 months ago
Chapter 22.1 6 months ago
Chapter 21.2 6 months ago
Chapter 21.1 6 months ago
Chapter 20.2 6 months ago
Chapter 20.1 6 months ago
Chapter 19.2 6 months ago
Chapter 19.1 6 months ago
Chapter 18.2 6 months ago
Chapter 18.1 6 months ago
Chapter 17.2 6 months ago
Chapter 17.1 6 months ago
Chapter 16.2 6 months ago
Chapter 16.1 6 months ago
Chapter 15.2 6 months ago
Chapter 15.1 6 months ago
Chapter 14.2 6 months ago
Chapter 14.1 6 months ago
Chapter 13.2 6 months ago
Chapter 13.1 6 months ago
Chapter 12.2 6 months ago
Chapter 12.1 6 months ago
Chapter 11 6 months ago
Chapter 10.2 6 months ago
Chapter 10.1 6 months ago
Chapter 9.2 6 months ago
Chapter 9.1 6 months ago
Chapter 8.2 6 months ago
Chapter 8.1 6 months ago
Chapter 7 6 months ago
Chapter 6 6 months ago
Chapter 5.2 6 months ago
Chapter 5.1 6 months ago
Chapter 4.2 6 months ago
Chapter 4.1 6 months ago
Chapter 3.2 6 months ago
Chapter 3.1 6 months ago
Chapter 2.2 6 months ago
Chapter 2.1 6 months ago
Chapter 1 6 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo