LEVIATHAN (LEE GYUNTAK)

LEVIATHAN (LEE GYUNTAK)

Thể loại: Ecchi, Fantasy, Mystery, Supernatural, Truyện Hàn (Manhwa)

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu chuyện về thế giới tương lai, khi mà tất cả đều ngập trong nước biển.

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 46 3 days ago
Chapter 17 3 days ago
Chapter 16 5 days ago
Chapter 15 5 days ago
Chapter 14 1 week ago
Chapter 13 1 week ago
Chapter 12 1 week ago
Chapter 11 1 week ago
Chapter 10 1 week ago
Chapter 9 1 week ago
Chapter 8 1 week ago
Chapter 7 1 week ago
Chapter 6 1 week ago
Chapter 5 1 week ago
Chapter 4 1 week ago
Chapter 3 1 week ago
Chapter 2 1 week ago
Chapter 1 1 week ago
Chapter 0 1 week ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo