CHIẾN THẦN

CHIẾN THẦN

Tên khác: Supernova

Thể loại: Action, Fantasy, Martial Arts, Supernatural, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: truyentranh8

Tình trạng: Đang tiến hành

Kẻ giàu là những kẻ mạnh, những kẻ nghèo hèn là những tên yếu đuối. Nhưng Yushin của chúng ta đã học các chiến đấu vì những gì anh ta tin tưởng để vượt lên tất cả.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 45 16 hours ago
Chapter 44 2 days ago
Chapter 43 2 days ago
Chapter 42 2 days ago
Chapter 41 5 days ago
Chapter 40 6 days ago
Chapter 39 6 days ago
Chapter 38 6 days ago
Chapter 37 1 week ago
Chapter 36 1 week ago
Chapter 35 1 week ago
Chapter 34 2 weeks ago
Chapter 33 2 weeks ago
Chapter 32 2 weeks ago
Chapter 31 2 weeks ago
Chapter 30 2 weeks ago
Chapter 29 3 weeks ago
Chapter 28 3 weeks ago
Chapter 27 3 weeks ago
Chapter 26 3 weeks ago
Chapter 25 3 weeks ago
Chapter 24 3 weeks ago
Chapter 23 3 weeks ago
Chapter 22 3 weeks ago
Chapter 21 3 weeks ago
Chapter 20 3 weeks ago
Chapter 19 3 weeks ago
Chapter 18 1 month ago
Chapter 17 1 month ago
Chapter 16 1 month ago
Chapter 15 1 month ago
Chapter 14 1 month ago
Chapter 13 1 month ago
Chapter 12 1 month ago
Chapter 11 1 month ago
Chapter 10 1 month ago
Chapter 9 1 month ago
Chapter 8 1 month ago
Chapter 7 1 month ago
Chapter 6 1 month ago
Chapter 5 2 months ago
Chapter 4 2 months ago
Chapter 3 2 months ago
Chapter 2 2 months ago
Chapter 1 2 months ago
Chapter 0 2 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo