19 Days

19 Days

Tên khác: 19 Ngày

Thể loại: Comedy, School Life, Shounen Ai, Slice of life

Tác giả: Old Xian

Nhóm dịch: Rùa Bò Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Chuyện kể về hai bạn trẻ seke (tác giả đã confirm) không có nổi một cái tên :'(
Một thằng thì dâm, một thằng thì bạo lực =)))))))

Trang chủ: https://tsukichiaki.wordpress.com/
FB: https://www.facebook.com/ruaboteam

Tên chương Thời gian đăng
Chuyện thứ 195 3 years ago
Chuyện thứ 194 3 years ago
Chuyện thứ 193 3 years ago
Chuyện thứ 192 3 years ago
Chuyện thứ 191 3 years ago
Chuyện thứ 190 3 years ago
Chuyện thứ 189 3 years ago
Chuyện thứ 188 3 years ago
Chuyện thứ 187 3 years ago
Chuyện thứ 186 3 years ago
Chuyện thứ 185 3 years ago
Chuyện thứ 184 3 years ago
Chuyện thứ 183 3 years ago
Chuyện thứ 181 + Hình 182 3 years ago
Chuyện thứ 180 3 years ago
Chuyện thứ 179 3 years ago
Chuyện thứ 178 3 years ago
Chuyện thứ 177 3 years ago
Chuyện thứ 176 3 years ago
Hình thứ 174 và chuyện thứ 175 3 years ago
Chuyện thứ 173 3 years ago
Chuyện thứ 172 3 years ago
Chuyện thứ 171 3 years ago
Chuyện thứ 170 3 years ago
Chuyện thứ 169 3 years ago
Chuyện thứ 168 3 years ago
Chuyện thứ 167 3 years ago
Chuyện thứ 166 3 years ago
Chuyện thứ 165 3 years ago
Chuyện thứ 164 3 years ago
Chuyện thứ 161 + Hình 162 và 163 3 years ago
Chuyện thứ 160 3 years ago
Chuyện thứ 159 3 years ago
Chuyện thứ 158 4 years ago
Chuyện thứ 157 4 years ago
Chuyện thứ 156 4 years ago
Chuyện thứ 155 4 years ago
Chuyện thứ 153 + Bonus 154 4 years ago
Chuyện thứ 152 4 years ago
Chuyện thứ 151 4 years ago
Chuyện thứ 150 4 years ago
Chuyện thứ 149 4 years ago
Chuyện thứ 148 4 years ago
Chuyện thứ 147 4 years ago
Chuyện thứ 145 + 146 4 years ago
Chuyện thứ 144 4 years ago
Chuyện thứ 143 4 years ago
Chuyện thứ 142 4 years ago
Chuyện thứ 141 4 years ago
Chuyện thứ 140 4 years ago
Chuyện thứ 139 4 years ago
Chuyện thứ 138 4 years ago
Chuyện thứ 137 4 years ago
Chuyện thứ 136 4 years ago
Chuyện thứ 135 4 years ago
Chuyện thứ 134 4 years ago
Chuyện thứ 133 4 years ago
Chuyện thứ 132 4 years ago
Chuyện thứ 131 4 years ago
Chuyện thứ 130 4 years ago
Chuyện thứ 129 4 years ago
Chuyện thứ 128 4 years ago
Chuyện thứ 127 4 years ago
Chuyện thứ 126 4 years ago
Chuyện thứ 125 4 years ago
Chuyện thứ 124 4 years ago
Chuyện thứ 123 4 years ago
Chuyện thứ 122 4 years ago
Chuyện thứ 121 4 years ago
Chuyện thứ 120 4 years ago
Chuyện thứ 119 4 years ago
Chuyện thứ 118 4 years ago
Chuyện thứ 117 4 years ago
Chuyện thứ 116 4 years ago
Chuyện thứ 115 4 years ago
Chuyện thứ 114 4 years ago
Chuyện thứ 113 4 years ago
Chuyện thứ 112 4 years ago
Chuyện thứ 111 4 years ago
Chuyện thứ 110 4 years ago
Chuyện thứ 109 4 years ago
Chuyện thứ 109 4 years ago
Chuyện thứ 108 4 years ago
Chuyện thứ 107 4 years ago
Chuyện thứ 106 4 years ago
Chuyện thứ 105 4 years ago
Chuyện thứ 103 + Hình bonus 104 4 years ago
Chuyện thứ 102 4 years ago
Chuyện thứ 101 4 years ago
Chuyện thứ 100 4 years ago
Chuyện thứ 99 4 years ago
Chuyện thứ 98 4 years ago
Chuyện thứ 97 4 years ago
Chương 8 (bức 95 đến bức 96) 4 years ago
Chương 7 (bức 91 đến bức 95) 4 years ago
Chương 6 (bức 86 đến bức 90) 4 years ago
Chương 5 (bức 81 đến bức 85) 4 years ago
Chương 4 (bức 61 đến bức 80) 4 years ago
Chương 3 (bức 41 đến bức 60) 5 years ago
Chương 2 (bức 21 đến bức 40) 5 years ago
Chương 1 (bức 1 đến bức 20) 5 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo