Đến giờ "Thẩm vấn" rồi, thưa công chúa!

Đến giờ "Thẩm vấn" rồi, thưa công chúa!

Tên khác: It's Time For "Interrogation", Princess!; 公主大人,接下來是“拷問”時間

Thể loại: Comedy, Fantasy

Tác giả: HARUHARA Robinson, Hirakei

Nhóm dịch: Nirei Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu chuyện về nàng công chúa dũng cảm bị binh đội Quỷ Vương bắt giữ và phải chịu "tra tấn" hàng đêm :)

Nhân vật chính là cây kiếm Excalibur đã được truyền qua hàng bao thế hệ!!!

https://www.facebook.com/NireiTeam/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên chương Thời gian đăng
Đêm thẩm vấn thứ 26 1 week ago
Đêm thẩm vấn thứ 25 2 weeks ago
Đêm thẩm vấn thứ 24 3 weeks ago
Đêm thẩm vấn thứ 23 1 month ago
Đêm thẩm vấn thứ 22 1 month ago
Đêm thẩm vấn thứ 21 2 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 20 2 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 19 2 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 18 3 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 17 4 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 16 4 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 15 5 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 14 5 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 13 6 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 12 6 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 11 6 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 10 6 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 9 6 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 8 7 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 7 7 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 6 7 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 5 7 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 4 7 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 3 7 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 2 7 months ago
Đêm thẩm vấn đầu tiên 7 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo