Đến giờ "Thẩm vấn" rồi, thưa công chúa!

Đến giờ "Thẩm vấn" rồi, thưa công chúa!

Tên khác: It's Time For "Interrogation", Princess!; 公主大人,接下來是“拷問”時間

Thể loại: Comedy, Fantasy

Tác giả: HARUHARA Robinson, Hirakei

Nhóm dịch: Nirei Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu chuyện về nàng công chúa dũng cảm bị binh đội Quỷ Vương bắt giữ và phải chịu "tra tấn" hàng đêm :)

Nhân vật chính là cây kiếm Excalibur đã được truyền qua hàng bao thế hệ!!!

https://www.facebook.com/NireiTeam/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên chương Thời gian đăng
Đêm thẩm vấn thứ 17 3 weeks ago
Đêm thẩm vấn thứ 16 1 month ago
Đêm thẩm vấn thứ 15 1 month ago
Đêm thẩm vấn thứ 14 2 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 13 2 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 12 2 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 11 2 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 10 2 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 9 3 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 8 3 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 7 3 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 6 3 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 5 3 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 4 4 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 3 4 months ago
Đêm thẩm vấn thứ 2 4 months ago
Đêm thẩm vấn đầu tiên 4 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo