Princess, Is That Holy Water?

Princess, Is That Holy Water?

Tên khác: 姫様それは聖水ですか?

Thể loại: Comedy, Fantasy, Slice of life

Tác giả: Gyuunyuu No Mio

Nhóm dịch: Bullet Burn Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Khi "nước thánh" của công chúa có thể chữa trị được mọi thứ :))

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 3 2 months ago
Chapter 2 4 months ago
Chapter 1 4 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo