DURANKI

DURANKI

Thể loại: Adventure, Fantasy, Mystery, Supernatural

Tác giả: Studio GAGA, Miura Kentaro

Nhóm dịch: [Amethyst]

Tình trạng: Đang tiến hành

Tên chương Thời gian đăng
Chương 4 3 days ago
Chương 3 2 months ago
Chương 2 4 months ago
Chương 1 4 months ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm EiShun Team Chapter 1
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo