DURANKI

DURANKI

Thể loại: Adventure, Fantasy, Mystery, Supernatural

Tác giả: Studio GAGA, Miura Kentaro

Nhóm dịch: [Amethyst]

Tình trạng: Đang tiến hành

Tên chương Thời gian đăng
Chương 4 1 month ago
Chương 3 3 months ago
Chương 2 5 months ago
Chương 1 5 months ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm EiShun Team Chapter 1
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo