Doridosim

Doridosim

Thể loại: Comedy, Romance, Slice of life, Truyện Hàn (Manhwa)

Tác giả: Lee Gpiee

Nhóm dịch: Vô Danh , TÔM LATOR cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Thanh niên thảm hại Kang Dol thích Yang Yang nhưng một lần thanh niên quyết định tỏ tình Yang Yang nhưng tỏ tình lộn em Dosim. Em Dosim nghe vậy chấp nhận lời tỏ tình của thanh niên luôn...trong khi đó em Dosim là cô em nổi tiếng nhất trường!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 25 1 day ago
Chapter 24 6 days ago
Chapter 23 1 week ago
Chapter 22 1 week ago
Chapter 21 2 weeks ago
Chapter 20 2 weeks ago
Chapter 19 2 weeks ago
Chapter 18 2 weeks ago
Chapter 17 3 weeks ago
Chapter 16 3 weeks ago
Chapter 15 1 month ago
Chapter 14 1 month ago
Chapter 13 1 month ago
Chapter 12 1 month ago
Chapter 11 2 months ago
Chapter 10 2 months ago
Chapter 9 2 months ago
Chapter 8 3 months ago
Chuong 7 3 months ago
Chuong 6 3 months ago
Chuong 5 3 months ago
Chuong 4 3 months ago
Chuong 3 3 months ago
Chuong 2 3 months ago
Chuong 1 3 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo