Vinland Saga

Vinland Saga

Tên khác: Truyền thuyết vùng đất mới

Thể loại: Action, Adventure, Historical, Seinen, Trưởng thành 18+

Tác giả: Yukimura Makoto

Nhóm dịch: [Amethyst] , ManhuaVn, Truyenhay24h, VagabondManga cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
118 2 weeks ago
117 3 weeks ago
116 1 month ago
115 1 month ago
114 1 month ago
113 1 month ago
112 2 months ago
111 2 months ago
110 2 months ago
109 3 months ago
108 3 months ago
107 3 months ago
106 1 month ago
105 1 month ago
104 1 month ago
103 1 month ago
102 1 month ago
101 1 month ago
100 1 month ago
99 1 month ago
98 1 month ago
97 1 month ago
96 1 month ago
95 1 month ago
94 1 month ago
93 1 month ago
92 1 month ago
91 1 month ago
90 1 month ago
89 1 month ago
88 1 month ago
87 1 month ago
86 1 month ago
85 1 month ago
84 1 month ago
83 1 month ago
82 1 month ago
81 1 month ago
80 1 month ago
79 1 month ago
78 1 month ago
77 1 month ago
76 1 month ago
75 1 month ago
74 1 month ago
73 1 month ago
72 1 month ago
71 1 month ago
70 1 month ago
69 1 month ago
68 1 month ago
67 1 month ago
66 1 month ago
65 1 month ago
64 1 month ago
63 1 month ago
62 1 month ago
61 1 month ago
60 1 month ago
59 1 month ago
58 1 month ago
57 1 month ago
56 1 month ago
55 1 month ago
54 1 month ago
53 1 month ago
52 1 month ago
51 1 month ago
50 1 month ago
49 1 month ago
48 1 month ago
47 1 month ago
46 1 month ago
45 1 month ago
44 1 month ago
43 1 month ago
42 1 month ago
41 1 month ago
40 1 month ago
39 1 month ago
38 1 month ago
37 1 month ago
36 1 month ago
35 1 month ago
34 1 month ago
33 1 month ago
32 1 month ago
31 1 month ago
30 1 month ago
29 1 month ago
28 1 month ago
27 1 month ago
26 1 month ago
25 1 month ago
24 1 month ago
23 1 month ago
22 1 month ago
21 1 month ago
20 1 month ago
19 1 month ago
18 1 month ago
17 1 month ago
16 1 month ago
15 1 month ago
14 1 month ago
13 1 month ago
12 1 month ago
11 1 month ago
10 1 month ago
9 1 month ago
8 1 month ago
7 1 month ago
6 1 month ago
5 1 month ago
4 1 month ago
3 1 month ago
2 1 month ago
1 1 month ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Vô Danh Chapter 131
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo