Đô thị phong thần

Đô thị phong thần

Tên khác: Đô thị tu tiên; Modern Day God; 都市超级神尊; Modern super god; Urban day god; Urban super god; Du Shi Chao Ji Shen Zun

Thể loại: Action, Adventure, Chuyển sinh, Truyện Tàu (Manhua), Webtoon, Comedy, Fantasy, Martial Arts, Supernatural

Tác giả: FanCiYuan

Nhóm dịch: Truyensieuhay

Tình trạng: Đang tiến hành

Đô thị tu tiên

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 42 1 week ago
Chapter 41 1 week ago
Chapter 40 1 week ago
Chapter 39 2 weeks ago
Chapter 38 1 month ago
Chapter 37 1 month ago
Chapter 36 1 month ago
Chapter 35 1 month ago
Chapter 34 1 month ago
Chapter 33 1 month ago
Chapter 32 1 month ago
Chapter 31 1 month ago
Chapter 30 1 month ago
Chapter 29 1 month ago
Chương 28 1 month ago
Chương 27 1 month ago
Chương 26 1 month ago
Chương 25 1 month ago
Chương 24 1 month ago
Chương 23 1 month ago
Chương 22 1 month ago
Chương 21 1 month ago
Chương 20 1 month ago
Chương 19 1 month ago
Chương 18 1 month ago
Chương 17 1 month ago
Chương 16 1 month ago
Chương 15 1 month ago
Chương 14 1 month ago
Chương 13 1 month ago
Chương 12 1 month ago
Chương 11 1 month ago
Chương 10 1 month ago
Chương 9 1 month ago
Chương 8 1 month ago
Chương 7 1 month ago
Chương 6 1 month ago
Chương 5 1 month ago
Chương 5 1 month ago
Chương 4 1 month ago
Chương 3 1 month ago
Chương 2 1 month ago
Chương 1 1 month ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo