Đô thị phong thần

Đô thị phong thần

Tên khác: Đô thị tu tiên; Modern Day God; 都市超级神尊; Modern super god; Urban day god; Urban super god; Du Shi Chao Ji Shen Zun

Thể loại: Action, Adventure, Chuyển sinh, Truyện Tàu (Manhua), Webtoon, Comedy, Fantasy, Martial Arts, Supernatural

Tác giả: FanCiYuan

Nhóm dịch: Truyensieuhay

Tình trạng: Đang tiến hành

Đô thị tu tiên

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 38 2 days ago
Chapter 37 4 days ago
Chapter 36 1 week ago
Chapter 35 1 week ago
Chapter 34 1 week ago
Chapter 33 1 week ago
Chapter 32 2 weeks ago
Chapter 31 2 weeks ago
Chapter 30 2 weeks ago
Chapter 29 3 weeks ago
Chương 28 3 weeks ago
Chương 27 3 weeks ago
Chương 26 3 weeks ago
Chương 25 3 weeks ago
Chương 24 3 weeks ago
Chương 23 3 weeks ago
Chương 22 3 weeks ago
Chương 21 3 weeks ago
Chương 20 3 weeks ago
Chương 19 3 weeks ago
Chương 18 3 weeks ago
Chương 17 3 weeks ago
Chương 16 3 weeks ago
Chương 15 3 weeks ago
Chương 14 3 weeks ago
Chương 13 3 weeks ago
Chương 12 3 weeks ago
Chương 11 3 weeks ago
Chương 10 3 weeks ago
Chương 9 3 weeks ago
Chương 8 3 weeks ago
Chương 7 3 weeks ago
Chương 6 3 weeks ago
Chương 5 3 weeks ago
Chương 5 3 weeks ago
Chương 4 3 weeks ago
Chương 3 3 weeks ago
Chương 2 3 weeks ago
Chương 1 3 weeks ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo