DECENT

DECENT

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Shounen, Supernatural

Tác giả:

Nhóm dịch: Asia Solo-er

Tình trạng: Đang tiến hành

Thế giới phương Đông nơi mà ranh giới của thần bị biến mất sau khi rồng rơi xuống trần gian. Câu chuyện về Trường học để trở thành đạo sĩ, cậu thanh niên không đươc thể hiện đạo thuật ở viện Murueng, Kang Rim và học sinh chuyển trường khả nghi, Si Rin

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 4 1 week ago
Chapter 3 1 week ago
Chapter 2 2 weeks ago
Chapter 1 2 weeks ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo