Tam Nhãn Hao Thiên Lục

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

Tên khác: Không có

Thể loại: Action

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: A3manga

Tình trạng: Đang tiến hành

Dương Tiễn hạ phàm diệt trừ yêu quái dưới hình hài một người con gái

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 297.1 15 hours ago
Chapter 296.2 1 week ago
Chapter 296.1 1 week ago
Chapter 295.2 1 week ago
Chapter 295.1 3 weeks ago
Chapter 294.2 3 weeks ago
Chapter 294.1 4 weeks ago
Chapter 293.2 1 month ago
Chapter 293.1 1 month ago
Chapter 292.3 1 month ago
Chapter 292.2 1 month ago
Chapter 292.1 1 month ago
Chapter 291.2 2 months ago
Chapter 291.1 2 months ago
Chapter 290.2 2 months ago
Chapter 290.1 2 months ago
Chapter 289.2 2 months ago
Chapter 289.1 3 months ago
Chapter 288.2 3 months ago
Chapter 288.1 3 months ago
Chapter 287.2 3 months ago
Chapter 287.1 3 months ago
Chapter 287 3 months ago
Chapter 286.2 3 months ago
Chapter 286.1 3 months ago
Chapter 285.2 3 months ago
Chapter 285.1 3 months ago
Chapter 284.6 3 months ago
Chapter 284.5 3 months ago
Chapter 284.2 3 months ago
Chapter 284.1 3 months ago
Chapter 283.2 3 months ago
Chapter 283.1 3 months ago
Chapter 282.2 3 months ago
Chapter 282.1 7 months ago
Chapter 281.2 7 months ago
Chapter 281.1 7 months ago
Chapter 280 7 months ago
Chapter 279.2 7 months ago
Chapter 279.1 7 months ago
Chapter 278.2 7 months ago
Chapter 278.1 7 months ago
Chapter 277.2 7 months ago
Chapter 277.1 7 months ago
Chapter 276.2 7 months ago
Chapter 276.1 7 months ago
Chapter 275.3 7 months ago
Chapter 275.2 10 months ago
Chapter 275.1 10 months ago
Chapter 274.3 10 months ago
Chapter 274.2 10 months ago
Chapter 274.1 10 months ago
Chapter 273.3 10 months ago
Chapter 273.2 10 months ago
Chapter 273.1 10 months ago
Chapter 272.3 10 months ago
Chapter 272.2 10 months ago
Chapter 272.1 10 months ago
Chapter 271.3 10 months ago
Chapter 271.2 10 months ago
Chapter 271.1 10 months ago
Chapter 270.3 10 months ago
Chapter 270.2 10 months ago
Chapter 270.1 10 months ago
Chapter 269.2 10 months ago
Chapter 269.1 10 months ago
Chapter 268.2 10 months ago
Chapter 268.1 10 months ago
Chapter 267.2 10 months ago
Chapter 267.1 10 months ago
Chapter 266.2 10 months ago
Chapter 266.1 10 months ago
Chapter 265.2 10 months ago
Chapter 265.1 10 months ago
Chapter 264.2 10 months ago
Chapter 264.1 10 months ago
Chapter 263 10 months ago
Chapter 262 10 months ago
Chapter 261.2 10 months ago
Chapter 261.1 10 months ago
Chapter 260.5 10 months ago
Chapter 260.1 10 months ago
Chapter 259 1 year ago
Chapter 258.5 1 year ago
Chapter 258 1 year ago
Chapter 257.5 1 year ago
Chapter 257.5 1 year ago
Chapter 257 1 year ago
Chapter 256.5 1 year ago
Chapter 256.5 1 year ago
Chapter 256 1 year ago
Chapter 255.6 1 year ago
Chapter 255.5 1 year ago
Chapter 255 1 year ago
Chapter 254.5 1 year ago
Chapter 254 1 year ago
Chapter 253.5 1 year ago
Chapter 253 1 year ago
Chapter 252.5 1 year ago
Chapter 252 1 year ago
Chapter 251.5 1 year ago
Chapter 251.5 1 year ago
Chapter 251 1 year ago
Chapter 250.5 1 year ago
Chapter 250 1 year ago
Chapter 249 1 year ago
Chapter 248 1 year ago
Chapter 247 1 year ago
Chapter 246 1 year ago
Chapter 245 1 year ago
Chapter 224.5 1 year ago
Chapter 224 2 years ago
Chapter 223 2 years ago
Chapter 222 3 years ago
Chapter 221 3 years ago
Chapter 220.4 3 years ago
Chapter 220.3 3 years ago
Chapter 220.2 3 years ago
Chapter 220.1 3 years ago
Chapter 219.2 3 years ago
Chapter 219.1 3 years ago
Chapter 218 3 years ago
Chapter 217 3 years ago
Chapter 216 3 years ago
Chapter 215.5 3 years ago
Chapter 215 3 years ago
Chapter 214.5 3 years ago
Chapter 214 3 years ago
Chapter 213 3 years ago
Chapter 212 3 years ago
Chapter 211 3 years ago
Chapter 210 3 years ago
Chapter 209.5 3 years ago
Chapter 209 3 years ago
Chapter Ngoại truyện 2 3 years ago
Chapter Ngoại truyện 1 3 years ago
Chapter 208 3 years ago
Chapter 207 3 years ago
Chapter 206.5 3 years ago
Chapter 206 3 years ago
Chapter 205 3 years ago
Chapter 204.5 3 years ago
Chapter 204 3 years ago
Chapter 203 3 years ago
Chapter 202 3 years ago
Chapter 201 3 years ago
Chapter 200 3 years ago
Chapter 199 3 years ago
Chapter 198 3 years ago
Chapter 197 3 years ago
Chapter 196 3 years ago
Chapter 195 3 years ago
Chapter 194 3 years ago
Chapter 193 3 years ago
Chapter 192 3 years ago
Chapter 191 3 years ago
Chapter 190 3 years ago
Chapter 189: Đi Tìm Huyễn Tâm Châu 4 years ago
Chapter 188: Biện Pháp Của Lão Quân 4 years ago
Chapter 187: Cảm Giác Bất Đồng 4 years ago
Chapter 186: Người Tương Tự 4 years ago
Chapter 185: Theo Dấu 4 years ago
Chapter 184: Mê Cục 4 years ago
Chapter 183: Binh Đao Tương Hướng 4 years ago
Chapter 182: Tranh Đoạt Bảo Kiếm 4 years ago
Chapter 181: Thâm Uyên 4 years ago
Chapter 180: Giải Khai Phong Ấn 4 years ago
Chapter 179: Truy Kích 4 years ago
Chapter 178: Dạ Ma Kiếm Hồn 4 years ago
Chapter 177: Lòng Đố Kỵ 4 years ago
Chapter 176: Tổ Ba Người 4 years ago
Chapter 175: Quyết Định Phương Hướng 4 years ago
Chapter 174: Mất Đi Phương Hướng 4 years ago
Chapter 173: Lam Ly Tốt Chăng 4 years ago
Chapter 172: Nhà Tắm Công Cộng 4 years ago
Chapter 171: Linh Đan Diệu Dược 4 years ago
Chapter 170: Kim Ngư Hoa Hỏa 4 years ago
Chapter 169: Đại Hội Pháo Hoa 4 years ago
Chapter 168: Lấy Được Phong Vũ 4 years ago
Chapter 167: Hắc Hóa Nữ Vuơng 4 years ago
Chapter 166: Không Từ Thủ Đoạn 4 years ago
Chapter 165: Trận Đấu Bơi Lội 4 years ago
Chapter 164: Sơ Niệm 4 years ago
Chapter 163: Chính Là Chơi Ngươi 4 years ago
Chapter 162: Ứng Chiến 4 years ago
Chapter 161: Muốn Chiến 4 years ago
Chapter 160: Tiểu Nữ Vương 4 years ago
Chapter 159: Náo Động Kết Giới 4 years ago
Chapter 158: Thuyền Đắm 4 years ago
Chapter 157: Thám Hiểm Biển Sâu 4 years ago
Chapter 156: Thu Thập Tình Báo 4 years ago
Chapter 155: Che Giấu 4 years ago
Chapter 154: Địch Nhân Gặp Mặt 4 years ago
Chapter 153: Thám Hiểm Tận Cùng 4 years ago
Chapter 152: Vong Hồn Chi Tồn 4 years ago
Chapter 151: Khởi Động Nguyệt Băng Thạch 4 years ago
Chapter 150: Cướp Lấy Đan Lô 4 years ago
Chapter 149: Cùng Bước Lên Đài 4 years ago
Chapter 148: Trận Đấu Nảy Lửa 4 years ago
Chapter 147: Một Mục Đích Khác 4 years ago
Chapter 146: Đàm Phán Điều Kiện 4 years ago
Chapter 145: Đáp Án 4 years ago
Chapter 144: Thể Lộ Tâm Tình 4 years ago
Chapter 143: Ngọc Dạ Trì 4 years ago
Chapter 142: Tâm Nhập Đại Hải 4 years ago
Chapter 141: Sớm Muộn Thì Nợ Cũng Phải Trả 4 years ago
Chapter 140: Ngộ Không, Chào Mừng Trở Về 4 years ago
Chapter 139: Đừng Chọc Ta 4 years ago
Chapter 138: Đối Thủ Mạnh Mẽ 4 years ago
Chapter 137: Vì Ngươi Mà Chiến 4 years ago
Chapter 136: Hắn Trong Ký Ức 4 years ago
Chapter 135: Trọng Sinh 4 years ago
Chapter 134: Nam Tử Thần Bí 4 years ago
Chapter 133: Khổ Não 4 years ago
Chapter 132: Kế Hoạch Của Lão Quân 4 years ago
Chapter 131: Mộng Cảnh 4 years ago
Chapter 130: Huỳnh Quang Dưới Trăng 4 years ago
Chapter 129: Thời Kỳ Hỗn Độn 4 years ago
Chapter 128: Thiên Cung Đổ Nát 4 years ago
Chapter 127: Dốc Hết Toàn Lực 4 years ago
Chapter 126: Thời Khắc Quyết Chiến 4 years ago
Chapter 125: Hồi Phục Nam Thân 4 years ago
Chapter 124: Đột Biến 4 years ago
Chapter 123: Kẻ Cần Được Thủ Hộ 4 years ago
Chapter 122: Đảo Nghịch 4 years ago
Chapter 121: Cứu Mệnh Chi Nguyên 4 years ago
Chapter 120: Trong U Minh 4 years ago
Chapter 119: Trở Lại Thiên Đình 4 years ago
Chapter 118: Biển Lớn Trọng Sinh 4 years ago
Chapter 117: Trở Về Biển Lớn 4 years ago
Chapter 116: Lực Lượng Cuối Cùng 4 years ago
Chapter 115: Chuyển Nghịch 4 years ago
Chapter 114: Hắc Ám Phù Chú 4 years ago
Chapter 113: Đại Hóa Càn Khôn 4 years ago
Chapter 112: Ngộ Không Vs Ngọc Đế 4 years ago
Chapter 111: Ngọc Đế Thâm Bất Khả Trắc 4 years ago
Chapter 110: Liên Chi Lệ 4 years ago
Chapter 109: Trùng Sinh Chi Liên 4 years ago
Chapter 108: Phản Lại Hiệp Ước 4 years ago
Chapter 107: Ly Biệt 4 years ago
Chapter 106 4 years ago
Chapter 105: Kẻ Đã Từng Là Bạn 4 years ago
Chapter 104: Người Đó Trong Ký Ức Xưa 4 years ago
Chapter 103: Đúng Và Sai 4 years ago
Chapter 102: Điều Kiện Trao Đổi 4 years ago
Chapter 101: Một Mục Đích Khác 4 years ago
Chapter 100: Bọ Ngựa Bắt Ve Chim Sẻ Rình Mồi 4 years ago
Chapter 99: Cô Đảo Bi Ai 4 years ago
Chapter 98: Tứ Thiên Vương 4 years ago
Chapter 97: Thi Hành Kế Hoạch 4 years ago
Chapter 96: Lời Kịch 4 years ago
Chapter 95: Đối Thủ Đáng Gờm 4 years ago
Chapter 94: Quá Khứ Và Hiện Tại 4 years ago
Chapter 93: Xuất Kích 4 years ago
Chapter 92: Liên Thủ 4 years ago
Chapter 91 4 years ago
Chapter 90: Thức Tỉnh 4 years ago
Chapter 89: Hiện Ra Nguyên Hình 4 years ago
Chapter 88: Giả Và Thật 4 years ago
Chapter 87: Kế Hoạch Của Quy Mang 4 years ago
Chapter 86: Lòng Đố Kị 4 years ago
Chapter 85: Đứa Nhỏ Tham Lam 4 years ago
Chapter 84: Phản Kích 4 years ago
Chapter 83: Màn Kịch 4 years ago
Chapter 82: Trò Hay Bắt Đầu 4 years ago
Chapter 81: Thái Bạch Kim Tinh 4 years ago
Chapter 80: Bắt Đầu Hành Động 4 years ago
Chapter 79: Con Đường Thủ Hộ 4 years ago
Chapter 78: Một Phen Hú Hồn 4 years ago
Chapter 77.2: Phiên Ngoại 2 - Dương Tiễn Phục Thù Ký 2 4 years ago
Chapter 77.1: Phiên Ngoại 1 - Dương Tiễn Phục Thù Ký 1 4 years ago
Chapter 77: Kiss Me 4 years ago
Chapter 76: Gian Lận 4 years ago
Chapter 75: Tự Lực Cánh Sinh 4 years ago
Chapter 74: Đồ Rắc Rối 4 years ago
Chapter 73: Yêu Cầu Của Quy Mang 4 years ago
Chapter 72: Sự Thật 4 years ago
Chapter 71: Phó Thác 4 years ago
Chapter 70: Âm Mưu 4 years ago
Chapter 69: Trêu Chọc 4 years ago
Chapter 68: Tạm Chia Tay 4 years ago
Chapter 67: Không Hiểu Nổi Những Suy Nghĩ Của Ngươi 4 years ago
Chapter 66: Chiến Đấu Với Lam Ly 4 years ago
Chapter 65: Làm Thủ Công 4 years ago
Chapter 64: Sự Chân Thành Của Lam Ly 4 years ago
Chapter 63: Trêu Ghẹo 4 years ago
Chapter 62: Na Na 4 years ago
Chapter 61: Tranh Đấu 4 years ago
Chapter 60: Khiêu Khích 4 years ago
Chapter 59: Lâm Trận Cứu Người 4 years ago
Chapter 58: Che Giấu 4 years ago
Chapter 57: Lời Nói Thật Lòng 4 years ago
Chapter 56: Lừa Dối 4 years ago
Chapter 55: Mưa Đúng Lúc 4 years ago
Chapter 54: Mưa Đúng Lúc 4 years ago
Chapter 53: Đứa Trẻ Qua Đường 4 years ago
Chapter 52: Đại Náo Điện Long Thần 4 years ago
Chapter 51: Sao Băng Vỡ Tan Trên Bầu Trời 4 years ago
Chapter 50: Hôn Lễ Dưới Biển 4 years ago
Chapter 49: Không Thoát khỏi Số Kiếp 4 years ago
Chapter 48: Phải Cưới Ta 4 years ago
Chapter 47: Cô Gái Bí Ẩn 4 years ago
Chapter 46: Tâm Tư Của Con Gái 4 years ago
Chapter 45: Hiểu Lầm 4 years ago
Chapter 44: Sự Lựa Chọn Bất Đắc Dĩ 4 years ago
Chapter 43: Hao Thiên Lục 4 years ago
Chapter 42: Đối Sách 4 years ago
Chapter 41: Mê Hoặc 4 years ago
Chapter 40: Phản Công 4 years ago
Chapter 39: Na Tra 4 years ago
Chapter 38: Thế Giới Tuyết 4 years ago
Chapter 37: Nội Tâm Của Tôn Ngộ Không 4 years ago
Chapter 36: Mỗi Người Một Tính 4 years ago
Chapter 35: Làm Rõ Mọi Chuyện 4 years ago
Chapter 34: Cô Đơn Vẫy Gọi 4 years ago
Chapter 33: Học Cũng Là Một Nghệ Thuật 4 years ago
Chapter 32: Chúng Ta Về Nhà Nhé! 4 years ago
Chapter 31: Ngộ Không Mất Trí Nhớ 4 years ago
Chapter 30: Tập Kích Bất Ngờ Ắt Tự Diệt 4 years ago
Chapter 29: Nguy Cơ Mới 4 years ago
Chapter 28: Thích Ta Đi! 4 years ago
Chapter 27: Tôn Ngộ Không Phản Công 4 years ago
Chapter 26: Lam Ly Vs Ngộ Không 4 years ago
Chapter 25: Sự Thay Đổi Bất Ngờ 4 years ago
Chapter 24: Lúc Gặp Lại 4 years ago
Chapter 23: Phá Hủy Tất Cả 4 years ago
Chapter 22: Trong Ba Người Nhất Định Có Thầy Của Ta 4 years ago
Chapter 21: Ngộ Không Ác Ma 4 years ago
Chapter 20: Bí Mật Khó Nói 4 years ago
Chapter 19: Nguyệt Băng Thạch 4 years ago
Chapter 18: Thách Thức Của Ngọc Đế 4 years ago
Chapter 17: Toàn Quân Bị Diệt 4 years ago
Chapter 16: Thần Tướng Cũng Phải Chết 4 years ago
Chapter 15: Bùa Trừ Yêu 4 years ago
Chapter 14: Mô Tô Phong Lôi! Khởi Động 4 years ago
Chapter 13: Thuốc Đắng Dã Tật 4 years ago
Chapter 12: Ngộ Không Trong Mơ 4 years ago
Chapter 11: Địa Yêu 4 years ago
Chapter 10: Bầu Trời Sao Sáng Trên Khu Đất Hoang Tàn 4 years ago
Chapter 9: Sự Oán Giận Của Biển 4 years ago
Chapter 8: Lam Ly 4 years ago
Chapter 7: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Cô Gái Dương Tiễn 4 years ago
Chapter 6: Cùng Nhau Tận Lực Nhé 4 years ago
Chapter 5: Cô Gái Dễ Thương Tiểu Bạch Đinh 4 years ago
Chapter 4: Hao Thiên Xuất Hiện 4 years ago
Chapter 3: Yêu Quái Quạ 4 years ago
Chapter 2: Dương Tiễn Biến Thân 4 years ago
Chapter 1: Thiên Hầu 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo