Tam Nhãn Hao Thiên Lục

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

Tên khác: Không có

Thể loại: Action

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: A3manga

Tình trạng: Đang tiến hành

Dương Tiễn hạ phàm diệt trừ yêu quái dưới hình hài một người con gái

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 289.1 2 days ago
Chapter 288.2 1 week ago
Chapter 288.1 1 week ago
Chapter 287.2 2 weeks ago
Chapter 287.1 2 weeks ago
Chapter 287 2 weeks ago
Chapter 286.2 2 weeks ago
Chapter 286.1 2 weeks ago
Chapter 285.2 2 weeks ago
Chapter 285.1 2 weeks ago
Chapter 284.6 2 weeks ago
Chapter 284.5 2 weeks ago
Chapter 284.2 2 weeks ago
Chapter 284.1 2 weeks ago
Chapter 283.2 2 weeks ago
Chapter 283.1 2 weeks ago
Chapter 282.2 2 weeks ago
Chapter 282.1 4 months ago
Chapter 281.2 4 months ago
Chapter 281.1 4 months ago
Chapter 280 4 months ago
Chapter 279.2 4 months ago
Chapter 279.1 4 months ago
Chapter 278.2 4 months ago
Chapter 278.1 4 months ago
Chapter 277.2 4 months ago
Chapter 277.1 4 months ago
Chapter 276.2 4 months ago
Chapter 276.1 4 months ago
Chapter 275.3 4 months ago
Chapter 275.2 6 months ago
Chapter 275.1 6 months ago
Chapter 274.3 6 months ago
Chapter 274.2 6 months ago
Chapter 274.1 6 months ago
Chapter 273.3 6 months ago
Chapter 273.2 6 months ago
Chapter 273.1 6 months ago
Chapter 272.3 6 months ago
Chapter 272.2 6 months ago
Chapter 272.1 6 months ago
Chapter 271.3 6 months ago
Chapter 271.2 6 months ago
Chapter 271.1 6 months ago
Chapter 270.3 6 months ago
Chapter 270.2 6 months ago
Chapter 270.1 6 months ago
Chapter 269.2 6 months ago
Chapter 269.1 6 months ago
Chapter 268.2 6 months ago
Chapter 268.1 6 months ago
Chapter 267.2 6 months ago
Chapter 267.1 6 months ago
Chapter 266.2 6 months ago
Chapter 266.1 6 months ago
Chapter 265.2 6 months ago
Chapter 265.1 6 months ago
Chapter 264.2 7 months ago
Chapter 264.1 7 months ago
Chapter 263 7 months ago
Chapter 262 7 months ago
Chapter 261.2 7 months ago
Chapter 261.1 7 months ago
Chapter 260.5 7 months ago
Chapter 260.1 7 months ago
Chapter 259 1 year ago
Chapter 258.5 1 year ago
Chapter 258 1 year ago
Chapter 257.5 1 year ago
Chapter 257.5 1 year ago
Chapter 257 1 year ago
Chapter 256.5 1 year ago
Chapter 256.5 1 year ago
Chapter 256 1 year ago
Chapter 255.6 1 year ago
Chapter 255.5 1 year ago
Chapter 255 1 year ago
Chapter 254.5 1 year ago
Chapter 254 1 year ago
Chapter 253.5 1 year ago
Chapter 253 1 year ago
Chapter 252.5 1 year ago
Chapter 252 1 year ago
Chapter 251.5 1 year ago
Chapter 251.5 1 year ago
Chapter 251 1 year ago
Chapter 250.5 1 year ago
Chapter 250 1 year ago
Chapter 249 1 year ago
Chapter 248 1 year ago
Chapter 247 1 year ago
Chapter 246 1 year ago
Chapter 245 1 year ago
Chapter 224.5 1 year ago
Chapter 224 2 years ago
Chapter 223 2 years ago
Chapter 222 2 years ago
Chapter 221 2 years ago
Chapter 220.4 2 years ago
Chapter 220.3 2 years ago
Chapter 220.2 2 years ago
Chapter 220.1 2 years ago
Chapter 219.2 2 years ago
Chapter 219.1 2 years ago
Chapter 218 2 years ago
Chapter 217 2 years ago
Chapter 216 3 years ago
Chapter 215.5 3 years ago
Chapter 215 3 years ago
Chapter 214.5 3 years ago
Chapter 214 3 years ago
Chapter 213 3 years ago
Chapter 212 3 years ago
Chapter 211 3 years ago
Chapter 210 3 years ago
Chapter 209.5 3 years ago
Chapter 209 3 years ago
Chapter Ngoại truyện 2 3 years ago
Chapter Ngoại truyện 1 3 years ago
Chapter 208 3 years ago
Chapter 207 3 years ago
Chapter 206.5 3 years ago
Chapter 206 3 years ago
Chapter 205 3 years ago
Chapter 204.5 3 years ago
Chapter 204 3 years ago
Chapter 203 3 years ago
Chapter 202 3 years ago
Chapter 201 3 years ago
Chapter 200 3 years ago
Chapter 199 3 years ago
Chapter 198 3 years ago
Chapter 197 3 years ago
Chapter 196 3 years ago
Chapter 195 3 years ago
Chapter 194 3 years ago
Chapter 193 3 years ago
Chapter 192 3 years ago
Chapter 191 3 years ago
Chapter 190 3 years ago
Chapter 189: Đi Tìm Huyễn Tâm Châu 4 years ago
Chapter 188: Biện Pháp Của Lão Quân 4 years ago
Chapter 187: Cảm Giác Bất Đồng 4 years ago
Chapter 186: Người Tương Tự 4 years ago
Chapter 185: Theo Dấu 4 years ago
Chapter 184: Mê Cục 4 years ago
Chapter 183: Binh Đao Tương Hướng 4 years ago
Chapter 182: Tranh Đoạt Bảo Kiếm 4 years ago
Chapter 181: Thâm Uyên 4 years ago
Chapter 180: Giải Khai Phong Ấn 4 years ago
Chapter 179: Truy Kích 4 years ago
Chapter 178: Dạ Ma Kiếm Hồn 4 years ago
Chapter 177: Lòng Đố Kỵ 4 years ago
Chapter 176: Tổ Ba Người 4 years ago
Chapter 175: Quyết Định Phương Hướng 4 years ago
Chapter 174: Mất Đi Phương Hướng 4 years ago
Chapter 173: Lam Ly Tốt Chăng 4 years ago
Chapter 172: Nhà Tắm Công Cộng 4 years ago
Chapter 171: Linh Đan Diệu Dược 4 years ago
Chapter 170: Kim Ngư Hoa Hỏa 4 years ago
Chapter 169: Đại Hội Pháo Hoa 4 years ago
Chapter 168: Lấy Được Phong Vũ 4 years ago
Chapter 167: Hắc Hóa Nữ Vuơng 4 years ago
Chapter 166: Không Từ Thủ Đoạn 4 years ago
Chapter 165: Trận Đấu Bơi Lội 4 years ago
Chapter 164: Sơ Niệm 4 years ago
Chapter 163: Chính Là Chơi Ngươi 4 years ago
Chapter 162: Ứng Chiến 4 years ago
Chapter 161: Muốn Chiến 4 years ago
Chapter 160: Tiểu Nữ Vương 4 years ago
Chapter 159: Náo Động Kết Giới 4 years ago
Chapter 158: Thuyền Đắm 4 years ago
Chapter 157: Thám Hiểm Biển Sâu 4 years ago
Chapter 156: Thu Thập Tình Báo 4 years ago
Chapter 155: Che Giấu 4 years ago
Chapter 154: Địch Nhân Gặp Mặt 4 years ago
Chapter 153: Thám Hiểm Tận Cùng 4 years ago
Chapter 152: Vong Hồn Chi Tồn 4 years ago
Chapter 151: Khởi Động Nguyệt Băng Thạch 4 years ago
Chapter 150: Cướp Lấy Đan Lô 4 years ago
Chapter 149: Cùng Bước Lên Đài 4 years ago
Chapter 148: Trận Đấu Nảy Lửa 4 years ago
Chapter 147: Một Mục Đích Khác 4 years ago
Chapter 146: Đàm Phán Điều Kiện 4 years ago
Chapter 145: Đáp Án 4 years ago
Chapter 144: Thể Lộ Tâm Tình 4 years ago
Chapter 143: Ngọc Dạ Trì 4 years ago
Chapter 142: Tâm Nhập Đại Hải 4 years ago
Chapter 141: Sớm Muộn Thì Nợ Cũng Phải Trả 4 years ago
Chapter 140: Ngộ Không, Chào Mừng Trở Về 4 years ago
Chapter 139: Đừng Chọc Ta 4 years ago
Chapter 138: Đối Thủ Mạnh Mẽ 4 years ago
Chapter 137: Vì Ngươi Mà Chiến 4 years ago
Chapter 136: Hắn Trong Ký Ức 4 years ago
Chapter 135: Trọng Sinh 4 years ago
Chapter 134: Nam Tử Thần Bí 4 years ago
Chapter 133: Khổ Não 4 years ago
Chapter 132: Kế Hoạch Của Lão Quân 4 years ago
Chapter 131: Mộng Cảnh 4 years ago
Chapter 130: Huỳnh Quang Dưới Trăng 4 years ago
Chapter 129: Thời Kỳ Hỗn Độn 4 years ago
Chapter 128: Thiên Cung Đổ Nát 4 years ago
Chapter 127: Dốc Hết Toàn Lực 4 years ago
Chapter 126: Thời Khắc Quyết Chiến 4 years ago
Chapter 125: Hồi Phục Nam Thân 4 years ago
Chapter 124: Đột Biến 4 years ago
Chapter 123: Kẻ Cần Được Thủ Hộ 4 years ago
Chapter 122: Đảo Nghịch 4 years ago
Chapter 121: Cứu Mệnh Chi Nguyên 4 years ago
Chapter 120: Trong U Minh 4 years ago
Chapter 119: Trở Lại Thiên Đình 4 years ago
Chapter 118: Biển Lớn Trọng Sinh 4 years ago
Chapter 117: Trở Về Biển Lớn 4 years ago
Chapter 116: Lực Lượng Cuối Cùng 4 years ago
Chapter 115: Chuyển Nghịch 4 years ago
Chapter 114: Hắc Ám Phù Chú 4 years ago
Chapter 113: Đại Hóa Càn Khôn 4 years ago
Chapter 112: Ngộ Không Vs Ngọc Đế 4 years ago
Chapter 111: Ngọc Đế Thâm Bất Khả Trắc 4 years ago
Chapter 110: Liên Chi Lệ 4 years ago
Chapter 109: Trùng Sinh Chi Liên 4 years ago
Chapter 108: Phản Lại Hiệp Ước 4 years ago
Chapter 107: Ly Biệt 4 years ago
Chapter 106 4 years ago
Chapter 105: Kẻ Đã Từng Là Bạn 4 years ago
Chapter 104: Người Đó Trong Ký Ức Xưa 4 years ago
Chapter 103: Đúng Và Sai 4 years ago
Chapter 102: Điều Kiện Trao Đổi 4 years ago
Chapter 101: Một Mục Đích Khác 4 years ago
Chapter 100: Bọ Ngựa Bắt Ve Chim Sẻ Rình Mồi 4 years ago
Chapter 99: Cô Đảo Bi Ai 4 years ago
Chapter 98: Tứ Thiên Vương 4 years ago
Chapter 97: Thi Hành Kế Hoạch 4 years ago
Chapter 96: Lời Kịch 4 years ago
Chapter 95: Đối Thủ Đáng Gờm 4 years ago
Chapter 94: Quá Khứ Và Hiện Tại 4 years ago
Chapter 93: Xuất Kích 4 years ago
Chapter 92: Liên Thủ 4 years ago
Chapter 91 4 years ago
Chapter 90: Thức Tỉnh 4 years ago
Chapter 89: Hiện Ra Nguyên Hình 4 years ago
Chapter 88: Giả Và Thật 4 years ago
Chapter 87: Kế Hoạch Của Quy Mang 4 years ago
Chapter 86: Lòng Đố Kị 4 years ago
Chapter 85: Đứa Nhỏ Tham Lam 4 years ago
Chapter 84: Phản Kích 4 years ago
Chapter 83: Màn Kịch 4 years ago
Chapter 82: Trò Hay Bắt Đầu 4 years ago
Chapter 81: Thái Bạch Kim Tinh 4 years ago
Chapter 80: Bắt Đầu Hành Động 4 years ago
Chapter 79: Con Đường Thủ Hộ 4 years ago
Chapter 78: Một Phen Hú Hồn 4 years ago
Chapter 77.2: Phiên Ngoại 2 - Dương Tiễn Phục Thù Ký 2 4 years ago
Chapter 77.1: Phiên Ngoại 1 - Dương Tiễn Phục Thù Ký 1 4 years ago
Chapter 77: Kiss Me 4 years ago
Chapter 76: Gian Lận 4 years ago
Chapter 75: Tự Lực Cánh Sinh 4 years ago
Chapter 74: Đồ Rắc Rối 4 years ago
Chapter 73: Yêu Cầu Của Quy Mang 4 years ago
Chapter 72: Sự Thật 4 years ago
Chapter 71: Phó Thác 4 years ago
Chapter 70: Âm Mưu 4 years ago
Chapter 69: Trêu Chọc 4 years ago
Chapter 68: Tạm Chia Tay 4 years ago
Chapter 67: Không Hiểu Nổi Những Suy Nghĩ Của Ngươi 4 years ago
Chapter 66: Chiến Đấu Với Lam Ly 4 years ago
Chapter 65: Làm Thủ Công 4 years ago
Chapter 64: Sự Chân Thành Của Lam Ly 4 years ago
Chapter 63: Trêu Ghẹo 4 years ago
Chapter 62: Na Na 4 years ago
Chapter 61: Tranh Đấu 4 years ago
Chapter 60: Khiêu Khích 4 years ago
Chapter 59: Lâm Trận Cứu Người 4 years ago
Chapter 58: Che Giấu 4 years ago
Chapter 57: Lời Nói Thật Lòng 4 years ago
Chapter 56: Lừa Dối 4 years ago
Chapter 55: Mưa Đúng Lúc 4 years ago
Chapter 54: Mưa Đúng Lúc 4 years ago
Chapter 53: Đứa Trẻ Qua Đường 4 years ago
Chapter 52: Đại Náo Điện Long Thần 4 years ago
Chapter 51: Sao Băng Vỡ Tan Trên Bầu Trời 4 years ago
Chapter 50: Hôn Lễ Dưới Biển 4 years ago
Chapter 49: Không Thoát khỏi Số Kiếp 4 years ago
Chapter 48: Phải Cưới Ta 4 years ago
Chapter 47: Cô Gái Bí Ẩn 4 years ago
Chapter 46: Tâm Tư Của Con Gái 4 years ago
Chapter 45: Hiểu Lầm 4 years ago
Chapter 44: Sự Lựa Chọn Bất Đắc Dĩ 4 years ago
Chapter 43: Hao Thiên Lục 4 years ago
Chapter 42: Đối Sách 4 years ago
Chapter 41: Mê Hoặc 4 years ago
Chapter 40: Phản Công 4 years ago
Chapter 39: Na Tra 4 years ago
Chapter 38: Thế Giới Tuyết 4 years ago
Chapter 37: Nội Tâm Của Tôn Ngộ Không 4 years ago
Chapter 36: Mỗi Người Một Tính 4 years ago
Chapter 35: Làm Rõ Mọi Chuyện 4 years ago
Chapter 34: Cô Đơn Vẫy Gọi 4 years ago
Chapter 33: Học Cũng Là Một Nghệ Thuật 4 years ago
Chapter 32: Chúng Ta Về Nhà Nhé! 4 years ago
Chapter 31: Ngộ Không Mất Trí Nhớ 4 years ago
Chapter 30: Tập Kích Bất Ngờ Ắt Tự Diệt 4 years ago
Chapter 29: Nguy Cơ Mới 4 years ago
Chapter 28: Thích Ta Đi! 4 years ago
Chapter 27: Tôn Ngộ Không Phản Công 4 years ago
Chapter 26: Lam Ly Vs Ngộ Không 4 years ago
Chapter 25: Sự Thay Đổi Bất Ngờ 4 years ago
Chapter 24: Lúc Gặp Lại 4 years ago
Chapter 23: Phá Hủy Tất Cả 4 years ago
Chapter 22: Trong Ba Người Nhất Định Có Thầy Của Ta 4 years ago
Chapter 21: Ngộ Không Ác Ma 4 years ago
Chapter 20: Bí Mật Khó Nói 4 years ago
Chapter 19: Nguyệt Băng Thạch 4 years ago
Chapter 18: Thách Thức Của Ngọc Đế 4 years ago
Chapter 17: Toàn Quân Bị Diệt 4 years ago
Chapter 16: Thần Tướng Cũng Phải Chết 4 years ago
Chapter 15: Bùa Trừ Yêu 4 years ago
Chapter 14: Mô Tô Phong Lôi! Khởi Động 4 years ago
Chapter 13: Thuốc Đắng Dã Tật 4 years ago
Chapter 12: Ngộ Không Trong Mơ 4 years ago
Chapter 11: Địa Yêu 4 years ago
Chapter 10: Bầu Trời Sao Sáng Trên Khu Đất Hoang Tàn 4 years ago
Chapter 9: Sự Oán Giận Của Biển 4 years ago
Chapter 8: Lam Ly 4 years ago
Chapter 7: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Cô Gái Dương Tiễn 4 years ago
Chapter 6: Cùng Nhau Tận Lực Nhé 4 years ago
Chapter 5: Cô Gái Dễ Thương Tiểu Bạch Đinh 4 years ago
Chapter 4: Hao Thiên Xuất Hiện 4 years ago
Chapter 3: Yêu Quái Quạ 4 years ago
Chapter 2: Dương Tiễn Biến Thân 4 years ago
Chapter 1: Thiên Hầu 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo