Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ

Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ

Tên khác: Vũ Trụ Cầm Vị Hưởng

Thể loại: Fantasy, Romance, Truyện Tàu (Manhua), Comic, Drama, Supernatural

Tác giả: Đinh Băng

Nhóm dịch: Vô Danh , Mahiru Hi cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Bộ truyện kể về một Thiên Sứ phản loạn, một Tử Thần lạc loài, một thiếu nữ loài người bị nguyền rủa, một đoạn vận mệnh chi luyến sinh ra từ một cây đàn dương cầm. Vì tìm kiếm những phím đàn bị thất lạc, cô gái loài người do dự giữa Tử Thần và Thiên Sứ. Lựa chọn của cô, sẽ thay đổi quỹ đạo của thế giới!

Nguồn: Ổ truyện dịch của Mahiru Hi

https://vi-vn.facebook.com/pg/mh.mahiruhi/posts/​

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 36 1 day ago
Chapter 35 6 days ago
Chapter 34 1 week ago
Chapter 33 1 week ago
Chapter 32 2 weeks ago
Chapter 31 2 weeks ago
Chapter 30 3 weeks ago
Chapter 29 3 weeks ago
Chapter 28 4 weeks ago
Chapter 27 1 month ago
Chapter 26 1 month ago
Chapter 25 1 month ago
Chapter 24 1 month ago
Chapter 23 1 month ago
Chapter 22.2 1 month ago
Chapter 22.1 1 month ago
Chapter 21 1 month ago
Chapter 20 1 month ago
Chapter 19 1 month ago
Chapter 18 1 month ago
Chapter 17 1 month ago
Chapter 16 2 months ago
Chương 15 2 months ago
Chương 14 2 months ago
Chương 13 2 months ago
Chương 12 2 months ago
Chương 11 2 months ago
Chương 10 2 months ago
Chương 9 2 months ago
Chương 8 2 months ago
Chương 7 2 months ago
Chương 6 2 months ago
Chương 5 2 months ago
Chương 4 2 months ago
Chương 3 2 months ago
Chương 2 2 months ago
Chương 1 2 months ago
Chương 0 2 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo