Loser

Loser

Tên khác: Kẻ thua cuộc

Thể loại: Drama, Ecchi, Martial Arts, Romance, Seinen, Smut, Trưởng thành 17+, Trưởng thành 18+, Truyện Hàn (Manhwa), Webtoon

Tác giả: Red October, Team 201

Nhóm dịch: Lạc Thiên

Tình trạng: Đang tiến hành

Một người bị coi thường ở nhà lẫn công việc bỗng tìm một lối thoát

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chương 56 1 week ago
Chương 55 1 week ago
Chương 54 1 week ago
Chương 53 2 weeks ago
Chương 52 2 weeks ago
Chương 51 2 weeks ago
Chương 50 3 weeks ago
Chương 49 3 weeks ago
Chương 48 3 weeks ago
Chương 47 3 weeks ago
Chương 46 3 weeks ago
Chương 45 3 weeks ago
Chương 44 3 weeks ago
Chương 43 3 weeks ago
Chương 42 3 weeks ago
Chương 41 3 weeks ago
Chương 40 3 weeks ago
Chương 39 3 weeks ago
Chương 38 3 weeks ago
Chương 37 3 weeks ago
Chương 36 3 weeks ago
Chương 35 3 weeks ago
Chương 34 3 weeks ago
Chương 33 3 weeks ago
Chương 32 3 weeks ago
Chương 31 3 weeks ago
Chương 30 3 weeks ago
Chương 29 3 weeks ago
Chương 28 3 weeks ago
Chương 27 3 weeks ago
Chương 26 3 weeks ago
Chương 25 3 weeks ago
Chương 24 3 weeks ago
Chương 23 3 weeks ago
Chương 22 3 weeks ago
Chương 21 3 weeks ago
Chương 20 3 weeks ago
Chương 19 3 weeks ago
Chương 18 3 weeks ago
Chương 17 3 weeks ago
Chương 16 3 weeks ago
Chương 15 3 weeks ago
Chương 14 3 weeks ago
Chương 13.5 3 weeks ago
Chương 13 3 weeks ago
Chương 12 3 weeks ago
Chương 11 3 weeks ago
Chương 10 3 weeks ago
Chương 9 3 weeks ago
Chương 8 3 weeks ago
Chương 7 3 weeks ago
Chương 6 3 weeks ago
Chương 5 3 weeks ago
Chương 4 3 weeks ago
Chương 3 3 weeks ago
Chương 2 3 weeks ago
Chương 1 3 weeks ago
Chương 0 3 weeks ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo