Bạch Sắc Thánh Tộc

Bạch Sắc Thánh Tộc

Thể loại: Adventure, Mystery, Supernatural, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Bập Bẹ

Tình trạng: Đang tiến hành

Bàn cổ sơ khai, phân chia thiên địa, mà nhân loại cũng bắt đầu hướng tới văn minh. Phục hy đại thần sáng tạo ra Trận Kinh về sau, các loại kinh thư bắt đầu dung nhập vào thế giới, thiên hạ phân tranh cũng dần dần bắt đầu, cuối cùng do hoàng đế nhất thống thiên hạ, thành tựu bá chủ. Những vị đại đế về sau cũng thi nhau thành lập thế gia, tạo thành Thất đại thế gia, Bách gia chư hầu cục diện...
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 26 4 months ago
Chapter 25 4 months ago
Chapter 24 4 months ago
Chapter 23 4 months ago
Chapter 22 4 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo