Tuyệt Phẩm Tiểu Thần Y

Tuyệt Phẩm Tiểu Thần Y

Thể loại: Action, Fantasy, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Bập Bẹ , Bập Bẹ cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Manga cải biên từ tiểu thuyết Zongheng《 Tuyệt phẩm tiểu thần y 》. Giáo hoa bệnh, tránh ra, để cho ta tới! Tiểu la lỵ bệnh? Để thúc thúc nhìn một cái! Vương lão bản ung thư thời kỳ cuối? Thật xin lỗi, đăng ký xếp hàng đi thôi, đêm nay không rảnh, Hằng Nga tỷ tỷ hẹn!

Đọc sẽ rõ

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 1 1 week ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo