Reapers Dice Game

Reapers Dice Game

Tên khác: Shinigami Saikoro Game, 死神サイ殺ゲーム

Thể loại: Mystery, On Tab, Psycho, Shounen, Supernatural, Truyện Nhật (Manga), Action, Adventure, Drama, Fantasy, Horror

Tác giả: Monma Tsukasa, Omae Takafumi

Nhóm dịch: EiShun Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Cá cược là sinh mạng! Súc sắc định mệnh sẽ thay đổi thế giới! 

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 5 2 days ago
Chapter 4 1 week ago
Chapter 3 3 weeks ago
Chapter 2 1 month ago
Chapter 1 1 month ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo