Aho Girl

Aho Girl

Tên khác: Cô nàng ngốc nghếch

Thể loại: Comedy, Harem, Romance, School Life, Shounen

Tác giả: Hiroyuki

Nhóm dịch: Vô Danh , Hayate_Ayasaki, Chú cá con cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Chuyện kể về 1 cô nàng não phẳng đến mức khó tin

Uploader: "Gió" 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 101 2 days ago
Chapter 100 6 days ago
Chapter 99 1 week ago
Chapter 98 2 weeks ago
Chapter 97.5 2 weeks ago
Chapter 97 3 weeks ago
Chapter 96 3 weeks ago
Chapter 95 1 month ago
Chapter 94.5 1 month ago
Chapter 94 1 month ago
Chapter 93 1 month ago
Chapter 92 1 month ago
Chapter 91.5 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87.5 2 years ago
Chapter 87 3 years ago
Chapter 86 3 years ago
Chapter 85.5 4 years ago
Chapter 85 4 years ago
Chapter 84 4 years ago
Chapter 83 4 years ago
Chapter 82 4 years ago
Chapter 81 4 years ago
Chapter 80 4 years ago
Chapter 79.5 4 years ago
Chapter 79 4 years ago
Chapter 78 4 years ago
Chapter 77 4 years ago
Chapter 76.5 4 years ago
Chapter 76 4 years ago
Chapter 75 4 years ago
Chapter 74 4 years ago
Chapter 73 4 years ago
Chapter 72 4 years ago
Chapter 71.5 4 years ago
Chapter 71 4 years ago
Chapter 70 4 years ago
Chapter 69 4 years ago
Chapter 68 4 years ago
Chapter 67 4 years ago
Chapter 66 4 years ago
Chapter 65 4 years ago
Chapter 64 4 years ago
Chapter 63 4 years ago
Chapter 62 4 years ago
Chapter 61 4 years ago
Chapter 60 4 years ago
Chapter 59 4 years ago
Chapter 58 4 years ago
Chapter 57 4 years ago
Chapter 56 4 years ago
Chapter 55 4 years ago
Chapter 54.5 3 years ago
Chapter 54 4 years ago
Chapter 53 4 years ago
Chapter 52 4 years ago
Chapter 51 4 years ago
Chapter 50 4 years ago
Chapter 49 4 years ago
Chapter 48 4 years ago
Chapter 47 4 years ago
Chapter 46 4 years ago
Chapter 45 4 years ago
Chapter 44 4 years ago
Chapter 43 4 years ago
Chapter 42 4 years ago
Chapter 41 4 years ago
Chapter 40 4 years ago
Chapter 39 4 years ago
Chapter 38 4 years ago
Chap 37 4 years ago
Chap 36 4 years ago
Chap 35 4 years ago
Chap 34 4 years ago
Chap 33 4 years ago
Chap 32 4 years ago
Chap 31 4 years ago
Chapter 30.5 1 month ago
Chap 30 4 years ago
Chap 29 4 years ago
Chap 28 4 years ago
Chap 27 4 years ago
Chapter 26 4 years ago
Chapter 25 4 years ago
Chapter 24 4 years ago
Chapter 23 4 years ago
Chapter 22 4 years ago
Chapter 21 4 years ago
Chapter 20 4 years ago
Chapter 19 4 years ago
Chapter 18 4 years ago
Chapter 17 4 years ago
Chapter 16 4 years ago
Chapter 15 4 years ago
Chapter 14 4 years ago
Chapter 13 4 years ago
Chapter 12 4 years ago
Chapter 11 4 years ago
Chapter 10 4 years ago
Chapter 9 4 years ago
Chapter 8 4 years ago
Chapter 7 4 years ago
Chapter 6 4 years ago
Chapter 5 4 years ago
Chapter 4 4 years ago
Chapter 3 4 years ago
Chapter 2 4 years ago
Chapter 1 4 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Ship of the dream Chapter 72
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo