Ngược Về Thời Đường

Ngược Về Thời Đường

Tên khác: 重生之锦绣大唐; Rebirth of the Dynasty Tang

Thể loại: Action, Adventure, Historical, Isekai, Mystery, Truyện Tàu (Manhua), Webtoon, Fantasy

Tác giả: Dian xing dongman

Nhóm dịch: Truyensieuhay

Tình trạng: Đang tiến hành

Mô típ thanh niên xiên không về ôm mỹ nhân. Ôi đau đớn thay.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 24 2 months ago
Chapter 23 2 months ago
Chapter 22 2 months ago
Chapter 21 2 months ago
Chapter 20 2 months ago
Chapter 19 2 months ago
Chapter 18 2 months ago
Chapter 17 2 months ago
Chapter 16 2 months ago
Chapter 15 2 months ago
Chapter 14 2 months ago
Chapter 13 2 months ago
Chapter 12 2 months ago
Chapter 11 2 months ago
Chapter 10 2 months ago
Chapter 9 2 months ago
Chapter 8 2 months ago
Chapter 7 2 months ago
Chapter 6 2 months ago
Chapter 5 2 months ago
Chapter 4 2 months ago
Chapter 3 2 months ago
Chapter 2 2 months ago
Chapter 1 2 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo