Ngược Về Thời Đường

Ngược Về Thời Đường

Tên khác: 重生之锦绣大唐; Rebirth of the Dynasty Tang

Thể loại: Action, Adventure, Historical, Isekai, Mystery, Truyện Tàu (Manhua), Webtoon, Fantasy

Tác giả: Dian xing dongman

Nhóm dịch: Truyensieuhay

Tình trạng: Đang tiến hành

Mô típ thanh niên xiên không về ôm mỹ nhân. Ôi đau đớn thay.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 24 1 month ago
Chapter 23 1 month ago
Chapter 22 1 month ago
Chapter 21 1 month ago
Chapter 20 1 month ago
Chapter 19 1 month ago
Chapter 18 1 month ago
Chapter 17 1 month ago
Chapter 16 1 month ago
Chapter 15 1 month ago
Chapter 14 1 month ago
Chapter 13 1 month ago
Chapter 12 1 month ago
Chapter 11 1 month ago
Chapter 10 1 month ago
Chapter 9 1 month ago
Chapter 8 1 month ago
Chapter 7 1 month ago
Chapter 6 1 month ago
Chapter 5 1 month ago
Chapter 4 1 month ago
Chapter 3 1 month ago
Chapter 2 1 month ago
Chapter 1 1 month ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo