100 Nichigo Ni Shinu Wani

100 Nichigo Ni Shinu Wani

Tên khác: 100 Ngày Nữa Con Cá Sấu Này Sẽ Chết

Thể loại: Comedy, Slice of life, Webtoon

Tác giả: Yuuki Kikuchi

Nhóm dịch: Otakime

Tình trạng: Đang tiến hành

Một con cá sấu cố gắng sống hết 100 ngày trước khi chết

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 22 3 days ago
Chapter 21 4 days ago
Chapter 20 2 weeks ago
Chapter 19 2 weeks ago
Chapter 17 2 weeks ago
Chapter 16 2 weeks ago
Chapter 15 2 weeks ago
Chapter 14 2 weeks ago
Chapter 13 2 weeks ago
Chapter 12 2 weeks ago
Chapter 11 3 weeks ago
Chapter 10 3 weeks ago
Chapter 9 3 weeks ago
Chapter 8 3 weeks ago
Chapter 7 3 weeks ago
Chapter 6 3 weeks ago
Chapter 5 3 weeks ago
Chapter 4 3 weeks ago
Chapter 3 3 weeks ago
Chapter 2 3 weeks ago
Chapter 1 3 weeks ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo