Thương Nguyên Đồ

Thương Nguyên Đồ

Tên khác: 沧元图

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Historical, Martial Arts, Supernatural, Truyện Tàu (Manhua), Webtoon

Tác giả:

Nhóm dịch: Truyensieuhay , Truyentranhaudio cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Ta tên Mạnh Xuyên, năm nay mười lăm tuổi, là Đông Ninh phủ "Kính Hồ đạo viện" đương đại đại sư huynh.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 23 3 days ago
Chapter 22 4 days ago
Chapter 21 1 week ago
Chapter 20 2 weeks ago
Chapter 19 2 weeks ago
Chapter 18 2 weeks ago
Chapter 17 3 weeks ago
Chapter 16 3 weeks ago
Chapter 15 3 weeks ago
Chapter 14 3 weeks ago
Chapter 13 3 weeks ago
Chapter 12 3 weeks ago
Chapter 11 3 weeks ago
Chapter 10 3 weeks ago
Chapter 9 3 weeks ago
Chapter 8 3 weeks ago
Chapter 7 3 weeks ago
Chapter 6 3 weeks ago
Chapter 5 3 weeks ago
Chapter 4 3 weeks ago
Chapter 3 1 month ago
Chapter 2 2 months ago
Chapter 1 2 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo