Thôn Phệ Tinh Không (2019)

Thôn Phệ Tinh Không (2019)

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Mecha, Psycho, Shounen, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Thủy Đụt Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Địa cầu trải qua một trận đại nạn sau đã dẫn phát các giống biến dị, khôn sống ngu chết, nhân vật chính La Phong đạt được truyền thừa của chủ nhân Vẫn Mặc Tinh, trở thành một trong ba cường giả Địa Cầu, cùng tinh không đánh một trận chiếm đoạt cự thú rồi mất đi thân thể, đoạt xá thành tinh không thôn phệ thú, tại thể nội thế giới sinh ra phân thân loài người, về sau bước ra Địa Cầu, đi về hướng vũ trụ.

 

Tên chương Thời gian đăng
chap 2.2 1 week ago
chap 2.1: Võ giả 1 week ago
chap 2.1: Võ giả ( bổ sung) 1 week ago
chap 1: Virus RR 2 weeks ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo