Trọng Sinh Chi Ma Tôn Đương Đạo

Trọng Sinh Chi Ma Tôn Đương Đạo

Tên khác: Quỷ Vương Trở Lại, Trùng Sinh Chi Ma Tôn Đương Đạo

Thể loại: Action, Comedy, Martial Arts, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả: 岛上 Project, Nhóm dịch: Tiên Thiên Long

Nhóm dịch: Tiên Thiên Long

Tình trạng: Đang tiến hành

Nhất đại Ma Tôn Đế Thích Thiên, bị thân tín phản bội, bị chính đạo năm tông vây công mà chết. Ngay tại khắp thiên hạ đều coi là thế gian lại không tôn chi lúc, Đế Thích Thiên lại ly kỳ trùng sinh, lấy tu đạo học đồ Mạc Phàm thân phận sinh hoạt. Đối mặt pháp lực hoàn toàn biến mất, nhục thể mềm yếu 弜 Cảnh huynh, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, lại tố thần thông, quật khởi mạnh mẽ. Nhưng ở cái gọi là chính đạo năm tông ép sát phía dưới, Đế Thích Thiên đem đạp lên đường báo thù, huyết nhận phản đồ, hoành ký năm tông, lại xuất hiện Ma Tôn đương đạo!

Tên chương Thời gian đăng
CHƯƠNG 10 4 days ago
CHƯƠNG 9 5 days ago
CHƯƠNG 8 5 days ago
CHƯƠNG 7 5 days ago
CHƯƠNG 6 5 days ago
CHƯƠNG 5 5 days ago
CHƯƠNG 4 5 days ago
CHƯƠNG 3 1 week ago
CHƯƠNG 2 1 week ago
CHƯƠNG 1 1 week ago
CHƯƠNG 0 1 week ago
CHƯƠNG 0 1 week ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo