Ouja No Yuugi

Ouja No Yuugi

Tên khác: Vương Giả Du Hí; The Game of Kings; 王者の遊戯; 王者的遊戲

Thể loại: Action, Adventure, Martial Arts, Drama, Historical, Psycho, Seinen, Supernatural, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: IORI Tabasa

Nhóm dịch: Đam Mê Truyện

Tình trạng: Đang tiến hành

NHƯ CÁ VÀ NƯỚC, KHÁC BIỆT NHƯNG GẮN BÓ. MƯU SĨ VÀ DŨNG TƯỚNG, NHỮNG KẺ CẦM BINH TRÊN CHIẾN TRƯỜNG. BÍ MẬT NÀO PHÍA SAU TÀI NĂNG CỦA HỌ? MỘT TÁC PHẨM VÔ CÙNG ĐẶC SẮC LẤY BỐI CẢNH TAM QUỐC DIỄN NGHĨA, VỚI NHÂN VẬT CHÍNH, QUÁCH GIA, VỊ MƯU SĨ TÀI BA CỦA TÀO THÁO.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 11 6 days ago
Chapter 10 6 days ago
Chapter 9 6 days ago
Chapter 8 6 days ago
Chapter 7 4 years ago
Chapter 6 4 years ago
Chapter 5 4 years ago
Chapter 4 4 years ago
Chapter 3 4 years ago
Chapter 2.2 4 years ago
Chapter 2.1 4 years ago
Chapter 1.2 4 years ago
Chapter 1.1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo