Đường Kiêu

Đường Kiêu

Tên khác: Đường Kiêu
Thể loại: Lịch Sử
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Trạng thái: Còn tiếp


Thông tin truyện Đường Kiêu

Kiêu giả, dũng cảm mà cường dã! Kiêu giả, thủ lãnh vậy!Võ Đường trong thời kỳ, thiên hạ đại loạn, ác quan giữa đường, luật pháp băng tán, gà mái gáy sáng! Nhân vật chính Nhạc Phong, sinh nhi là kiêu, gia quốc thiên hạ, ta Đại Đường nam nhi làm tự cường. . .Các vị bạn đọc nếu là cảm thấy 《 Đường kiêu 》 cũng không tệ nói mời không nên quên hướng ngài nhóm QQ và trang blog bên trong bằng hữu đề cử nha!Đây là bộ truyện của đại thần Tịch Mịch Độc Nam Hoa nên viết rất chắc.

Danh sách chương Đường Kiêu

Chương 1 : Chém một đầu, thưởng mười xâu! ~ (09/10/2021)

Chương 2 : Giết phù trốn! ~ (09/10/2021)

Chương 3 : Cướp công? ~ (09/10/2021)

Chương 4 : Lão già khằng! ~ (09/10/2021)

Chương 5 : Hợp Cung huyện nha ~ (09/10/2021)

Chương 6 : Tiết tháo đâu? ~ (09/10/2021)

Chương 7 : Túc cầu huyện lệnh! ~ (09/10/2021)

Chương 8 : Đánh cuộc với nhau! ! ! ~ (09/10/2021)

Chương 9 : Mời chào người! ~ (09/10/2021)

Chương 10 : Cỏ đài ê kíp! ~ (09/10/2021)

Chương 11 : Phó Du Nghệ tâm tư! ~ (09/10/2021)

Chương 12 : Bị khi dễ! ~ (09/10/2021)

Chương 13 : Được nhiều thành tựu xuất sắc! ~ (09/10/2021)

Chương 14 : Phủ công chúa? ~ (09/10/2021)

Chương 15 : Phân tiền người quen lòng! ~ (09/10/2021)

Chương 16 : Đường triều đại huynh! ~ (09/10/2021)

Chương 17 : Dẫn chó sói! ~ (09/10/2021)

Chương 18 : Đột biến! ~ (09/10/2021)

Chương 19 : Đánh trống minh oan! ~ (09/10/2021)

Chương 20 : Bắt người, lập tức bắt người! ~ (09/10/2021)

Chương 21 : Một đao lập uy! ~ (09/10/2021)

Chương 22 : Trên đao mang máu! ~ (09/10/2021)

Chương 23 : Đánh cuộc đúng! ! ~ (09/10/2021)

Chương 24 : Võ gia người đâu ! ~ (09/10/2021)

Chương 25 : Đứng ra! ~ (09/10/2021)

Chương 26 : Người trong! ! ~ (09/10/2021)

Chương 27 : Chiêng trống rùm beng! ~ (09/10/2021)

Chương 28 : Chim sẻ ở phía sau! ~ (09/10/2021)

Chương 29 : Nguyên Phương thấy thế nào ? ~ (09/10/2021)

Chương 30 : Đại thắng, đại thắng! ~ (09/10/2021)

Chương 31 : Kinh biến ~ (09/10/2021)

Chương 32 : Không chừa một mống! ! ~ (09/10/2021)

Chương 33 : Bị người giết? ~ (09/10/2021)

Chương 34 : Một tràng đại kiếp khó khăn! ~ (09/10/2021)

Chương 35 : Ta có một kế! ~ (09/10/2021)

Chương 36 : Chạy trốn! ! ~ (09/10/2021)

Chương 37 : Cố hương không có! ~ (09/10/2021)

Chương 38 : Lý Nguyên Phương! ~ (09/10/2021)

Chương 39 : Âm thầm động thủ ~ (09/10/2021)

Chương 40 : Mũi đao khiêu vũ! ~ (09/10/2021)

Chương 41 : Giết Trần Thiết! ! ~ (09/10/2021)

Chương 42 : Uy hiếp chấn nhiếp! ~ (09/10/2021)

Chương 43 : Tìm cái thang! ~ (09/10/2021)

Chương 44 : Đất vàng rơi vào đáy quần! ~ (09/10/2021)

Chương 45 : Gặp mặt! ! ~ (09/10/2021)

Chương 46 : Cửu phẩm quan nhi! ~ (09/10/2021)

Chương 47 : Địch quốc lão hồi kinh! ! ~ (09/10/2021)

Chương 48 : Một bước lên mây! ! ~ (09/10/2021)

Chương 49 : Thần đô Lạc Dương! ~ (09/10/2021)

Chương 50 : Khâu Thần Tích! ~ (09/10/2021)

Chương 51 : Thật có thích khách? ? ~ (09/10/2021)

Chương 52 : Lại người chết! ! ~ (09/10/2021)

Chương 53 : Gặp vua ~ (09/10/2021)

Chương 54 : A sư Hoa hòa thượng! ~ (09/10/2021)

Chương 55 : Cái kế tiếp chính là ngươi! ! ~ (09/10/2021)

Chương 56 : Bị hạ ngục! ! ~ (09/10/2021)

Chương 57 : Chán nản tài tử! ~ (09/10/2021)

Chương 58 : Dương thị huynh muội! ! ~ (09/10/2021)

Chương 59 : Mịch tri âm! ~ (09/10/2021)

Chương 60 : Xuất kỳ bất ý! ! ~ (09/10/2021)

Chương 61 : Bị theo dõi! ~ (09/10/2021)

Chương 62 : Lý Nguyên Phương uy hiếp! ~ (09/10/2021)

Chương 63 : Khí thế đoạt người! ~ (09/10/2021)

Chương 64 : Kim Ngô làm tan rã! ~ (09/10/2021)

Chương 65 : Vương Khải cha! ! ~ (09/10/2021)

Chương 66 : Đại Đường vũ lâm quân ~ (09/10/2021)

Chương 67 : Bạo nện! ! ~ (09/10/2021)

Chương 68 : Lý Tam Lang! ! ~ (09/10/2021)

Chương 69 : Vũ lâm quân bất quá như vậy! ! ~ (09/10/2021)

Chương 70 : Huynh đệ gặp lại! ! ~ (09/10/2021)

Chương 71 : Đột phát kỳ tưởng! ~ (09/10/2021)

Chương 72 : Khiêu chiến vũ lâm quân ~ (09/10/2021)

Chương 73 : Tạm biệt Phó Du Nghệ! ~ (09/10/2021)

Chương 74 : Gặp quý nhân ~ (09/10/2021)

Chương 75 : Cáo mượn oai hùm! ~ (09/10/2021)

Chương 76 : Phó Du Nghệ tính toán! ~ (09/10/2021)

Chương 77 : Lại giết một tướng! ~ (09/10/2021)

Chương 78 : Không bằng cầm thú! ! ~ (09/10/2021)

Chương 79 : Thay mận đổi đào! ~ (09/10/2021)

Chương 80 : Là vòng bộ sao? ~ (09/10/2021)

Chương 81 : Một con chó! ! ~ (09/10/2021)

Chương 82 : Gặp gỡ vây công! ~ (09/10/2021)

Chương 83 : Chó sói tâm tính! ~ (09/10/2021)

Chương 84 : Cấu kết với nhau làm việc xấu! ~ (09/10/2021)

Chương 85 : Ám sát Địch Nhân Kiệt? ~ (09/10/2021)

Chương 86 : Thân vùi lấp nhà tù ~ (09/10/2021)

Chương 87 : Một đường sinh cơ! ~ (09/10/2021)

Chương 88 : Bạo khởi làm khó dễ! ~ (09/10/2021)

Chương 89 : Đấu lực? Đấu trí! ~ (09/10/2021)

Chương 90 : Độ sâu người bệnh! ! ~ (09/10/2021)

Chương 91 : Suýt nữa bỏ qua! ! ~ (09/10/2021)

Chương 92 : Trong lòng nghĩa phong thưởng! ~ (09/10/2021)

Chương 93 : Mẹ - con gái đấu khí! ~ (09/10/2021)

Chương 94 : Đại đấu cúc! ~ (09/10/2021)

Chương 95 : Giúp người đang gặp nạn! ~ (09/10/2021)

Chương 96 : Đánh cuộc! ! ~ (09/10/2021)

Chương 97 : Kịch bản xoay ngược lại! ~ (09/10/2021)

Chương 98 : Mâu thuẫn kích thích! ! ~ (09/10/2021)

Chương 99 : Có thích khách! ? ~ (09/10/2021)

Chương 100 : Chạy tiền đồ! ~ (09/10/2021)  1234

Bình luận truyện Đường Kiêu