Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tên khác: Hoa Sơn Tiên Môn
Thể loại: Tiên Hiệp , Kiếm Hiệp
Tác giả: Mạt Lăng Biệt Tuyết
Trạng thái: Còn tiếp


Thông tin truyện Hoa Sơn Tiên Môn

Bạn đang theo dõi truyen moi full Hoa Sơn Tiên Môn của tác giả Mạt Lăng Biệt Tuyết rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Tay cầm ba thước Thanh Phong, học trăm môn kiếm pháp, ngộ ra chân lý kiếm đạo.Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen. Trong lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình.Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trong tu tiên giới.Dù ngươi có muôn vàn pháp thuật, dù ngươi có tất cả các đại pháp ma đạo, ta chỉ dùng kiếm mà phá.Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới, trở thành thần thoại thành truyền thuyết trong kiếm đạo.Đẳng cấp tu vi phân ra:Luyện Khí kỳ, Luyện Thể kỳ, Trường Sinh kỳ…Luyện Khí kỳ và Luyện Thể kỳ có tất cả mười tầng.Luyện Khí kỳ mười tầng theo thứ tự là tầng thứ nhất Khí Cảm Hiện, tầng thứ hai Chân Khí Sinh, tầng thứ ba Thập Nhị Chính Kinh, tầng thứ tư Bát Đại Kỳ Kinh, tầng thứ năm Tiểu Chu Thiên, tầng thứ sáu Luyện Khí Thành Cương, tầng thứ bảy Ngự Khí Ly Thể, tầng thứ tám Tế Kinh Vi Mạch, tầng thứ chín Đại Chu Thiên, tầng thứ mười Đại Viên Mãn.

Danh sách chương Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 1: Trượt chân đưa tới tiên duyên ~ (09/10/2021)

Chương 2: Mới quay đầu đã nhập tiên môn ~ (09/10/2021)

Chương 3: Năm tháng vô ưu vô lự ~ (09/10/2021)

Chương 4: Một chút lo lắng ~ (09/10/2021)

Chương 5: Luyện kiếm ~ (09/10/2021)

Chương 6: Kiếm thuật(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 7: Kiếm thuật(trung) ~ (09/10/2021)

Chương 8: Kiếm thuật(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 9: Vân Long tâm pháp cùng Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm.(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 10: Vân Long tâm pháp cùng Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm.(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 11: Bắc Phong tỉ thí(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 12: Bắc Phong tỉ thí(trung) ~ (09/10/2021)

Chương 13: Bắc Phong tỉ thí(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 14: So kiếm(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 15: So kiếm(trung) ~ (09/10/2021)

Chương 16: So kiếm(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 17: Kinh động toàn trường(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 18: Kinh động toàn trường(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 19: Dư âm tỷ kiếm(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 20: Vân Long thập biến. ~ (09/10/2021)

Chương 21: Trở về (thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 22: Trở về (trung) ~ (09/10/2021)

Chương 23: Trở về (hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 24: Hoàng huyện lệnh(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 25: Hoàng huyện lệnh(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 26: Tà Nghi kiếm pháp(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 27: Tà Nghi kiếm pháp(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 28: Tu La(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 29: Tu La(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 30: Linh thạch ~ (09/10/2021)

Chương 31: Tốc độ kinh người(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 32: Tốc độ kinh người(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 33: Kiếm pháp thần kỳ ~ (09/10/2021)

Chương 34: Hạ Thanh ~ (09/10/2021)

Chương 35: Trở về Trường Xuân Cư(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 36: Trở về Trường Xuân Cư(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 37: Tư Mã Bác(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 38: Tư Mã Bác(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 39: Lăng Ngọc Châu(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 40: Lăng Ngọc Châu(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 41: Vân Long Điện(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 42: Vân Long Điện(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 43: Linh thú vân hệ(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 44: Linh thú vân hệ(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 45: Vân tụ kiếm pháp(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 46: Vân tụ kiếm pháp(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 47: Triều đình đại Tấn (thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 48: Triều đình đại Tấn(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 49: Đông Lục huyện thành ~ (09/10/2021)

Chương 50: Ngoại lệ(1-3) ~ (09/10/2021)

Chương 51: Nguyệt Nga môn(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 52: Nguyệt Nga môn (hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 53: Ám hiệu(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 54: Ám hiệu(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 55: Tà ma ngoại đạo(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 56: Tà ma ngoại đạo(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 57: Phản kích(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 58: Phản kích(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 59: Cửu đại kiếm tiên(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 60: Cửu đại kiếm tiên (hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 61: Toàn trường kinh sợ (thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 62: Toàn trường kinh sợ(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 63: Thương Hoàng Kính(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 64: Thương Hoàng Kính(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 65: Bách Biến Vân Kiếm(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 66: Bách Biến Vân Kiếm(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 67: Nguyên Nguyên thượng nhân(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 68: Nguyên Nguyên thượng nhân(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 69: Giang thị huynh đệ (thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 70: Giang thị huynh đệ(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 71: Hoàn toàn lĩnh ngộ?(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 72: Hoàn toàn lĩnh ngộ? (hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 73: Thịt chó(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 74: Thịt chó(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 75: Tư Mã kiếm quán(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 76: Tư Mã kiếm quán(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 77: Kỳ diệu(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 78: Kỳ diệu(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 79: Phóng hỏa(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 80: Phóng hỏa(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 81: Tĩnh lặng (thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 82: Tĩnh lặng(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 83: Khổ luyện (thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 84: Khổ luyện (hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 85: Lạc quan sống (thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 86: Lạc quan sống(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 87: Tốc độ kinh hồn(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 88: Tốc độ kinh hồn (hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 89: Trung niên họ Đào(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 90: Trung niên họ Đào(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 91: Bạch Ngự Băng(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 92: Bạch Ngự Băng(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 93: Chủ Bắc phong(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 94: Chủ Bắc phong(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 95: Tử Vân tiên nhưỡng(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 96: Tử Vân tiên nhưỡng(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 97: Lý gia sơn trang(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 98: Lý gia sơn trang(hạ) ~ (09/10/2021)

Chương 99: Lý gia(thượng) ~ (09/10/2021)

Chương 100: Lý gia(hạ) ~ (09/10/2021)  12345678 ... 16

Bình luận truyện Hoa Sơn Tiên Môn